Z odlokom, ki bo v skladu z odločitvijo s seje vladnega odbora za gospodarstvo začel veljati v četrtek in bo veljal do vključno 13. januarja, so tako kot doslej med izjemami, ki bodo lahko delovale, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah. Še naprej bodo lahko delovale lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta in dostavne službe.

Dimnikarske storitve bodo mogoče pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Opravljanje dimnikarskih storitev pa ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti.

Še naprej bodo mogoče individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno. Prav tako bodo lahko delovale druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja, tržnice s hrano, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij. Odprti bodo lahko tudi frizerski saloni. Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Z odlokom pa je generalno podana tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, in sicer predvsem iz razloga večje verjetnosti za povzročitev poškodb, ki bi potrebovale bolnišnično oskrbo.