Kot so zapisali, »so v času med 7.30 in 8.30 vabljene osebe, ki se jim se priimek začne s črko A, B, C, Č ali D, uro pozneje osebe s priimki od E do I in tako naprej«. Če vam kaj ni jasno, vam ponujamo podrobnejša navodila. Če med 7.30 in 8.30 ne pride nihče s priimkom na A, B, C, Č ali D, lahko pride na vrsto tisti, ki se mu priimek začne na E, a le, če je druga črka priimka a, b, c, č ali d. Tisti, ki imajo dva priimka, se morajo zglasiti ob času za prvo črko prvega priimka, razen ob sredah, ko morajo priti ob času, ko je na vrsti prva črka drugega priimka. Če se med 7.30 in 8.30 pojavi preveč osebkov s priimkom na A, B, C, Č ali D, se pri določitvi vrstnega reda upošteva prva črka imena.

Če vas zanima, zakaj se za uro hitrega testiranja ne morete prijavite prek kakšne aplikacije, pa se s svojim res provokativnim vprašanjem obrnite neposredno na ministra za zdravje.