V Borovnici so sprejeli letni program kulture in športa za letošnje leto, v katerem predvidevajo 4,4 milijona evrov občinskih prihodkov in 4,3 milijona odhodkov. Za kulturo bodo namenili dobrih 600.000 evrov, za šport pa nekaj več kot 170.000. V proračunu so sredstva za kulturo pod postavkama ohranjanje kulturne dediščine (96.000 evrov) in programi v kulturi (512.000 evrov).

Znesek za kulturo se je znatno povečal, ker je vanj vštetih 350.000 evrov za nakup prostorov za novo Knjižnico dr. Marje Boršnik, kajti zdajšnji v župnišču so dotrajani. Še 20.000 evrov bodo namenili za pripravo načrtov za preureditev objekta in prostorov nove knjižnice. Ta se bo preselila v stavbo, v kateri je vrsto let delovala trgovina Jurček. Župan Borovnice Bojan Čebela je povedal, da sta si z Jožetom Jurčkom, lastnikom stavbe, že segla v roko. Potem ko je občina sprva ponujala 295.000 evrov, Jurček pa zahteval 383.000, sta se vpleteni strani našli pri 350.000 evrih. Pogodba naj bi bila podpisana v kratkem. Lansko poletje se je sklenitev posla zapletala, ker Jurček in občina nista mogli poenotiti ocenjene vrednosti nepremičnine, potem pa so opravili še eno cenitev in vendarle našli skupni jezik.

Nekoč bi gradili dvorano

V letu 2021 nameravajo v Borovnici s sofinanciranjem iz evropskega sklada za lokalni razvoj izvesti tudi projekt Tematski park in spominska pot borovniškega viadukta, ki ga je potrdila skupščina LAS Barje z zaledjem. Urediti želijo okolico ostanka znamenitega viadukta, na osmih do desetih panojih s slikami in fotografijami prikazati zgodovino viadukta in urediti tematsko pot od parka do stare železniške postaje, uredili pa bodo tudi razgledno ploščad.

Na področju športa nameravajo 136.000 evrov nameniti za infrastrukturo in 34.000 evrov za izvajanje programov. Med drugim je v proračunu rezerviranih 55.000 evrov za obnovo in dokončanje tekališča s tartansko prevleko in izvedbo zaletne steze za tekališče in skok v daljino. Dobrih 47.000 evrov bodo namenili za ureditev kolesarskega parka tipa »pump track«, na katerem bo mogoče tudi kotalkati, rolkati in se voziti s skirojem. V prihodnjih letih želijo zgraditi tudi športno dvorano, zato bodo letos deset tisočakov namenili za preverjanje možnosti postavitve športne dvorane in ureditve športnega parka na območju obstoječih igrišč. S tem so naredili enega prvih korakov na poti do gradnje dvorane, ki pa je v tem mandatu še ne bodo začeli graditi.

500 ljudi brez priključka na vodovodno omrežje

Prioriteta občine je gradnja vodovodnega omrežja za okoli 500 prebivalcev oziroma 140 gospodinjstev, ki so razkropljena po različnih vaseh. Zdaj ta gospodinjstva vodo dobivajo prek vaških vodovodov iz Rakitne, ta voda pa je po besedah Čebele zaradi velikega števila novih hiš kontaminirana, zato jo klorirajo. »Včasih je bilo na Rakitni 65 hiš, zdaj je tam 600 vikendov, od tega 400 prekategoriziranih v stanovanjske objekte,« je razložil Čebela. Občina vodovod z novo vrtino gradi pri vojašnici, ki po besedah župana prav tako nima urejenega vodovoda in zaradi tega tudi ne požarne varnosti. Načrtujejo, da bodo prvo fazo investicije izvedli leta 2022 ali 2023, nato bodo uredili vodohram, leta 2024 pa bodo z novim vodnim virom dobili še rezervo za borovniški vodovod. Ena pomembnejših postavk v letošnjem proračunu je tudi kolesarka povezava in pešpot med Borovnico in Bregom. Projekt naj bi trajal tri leta in bil vreden 1,5 milijona evrov, letos pa je zanj v proračunu predvidenih 130.000 evrov.