Med pobudami kranjskih mestnih svetnikov je tudi predlog svetnika Igorja Velova, ki bi gibalno oviranim občanom olajšal poti po Kranju. Predlagal je, da občina v okviru projekta Krskolesom, to je sistem izposoje koles v Kranju, nabavi tri trikolesnike in jih umesti v sistem. Njihove lokacije je predlagal pri avtobusni postaji, Zavodu Korak in Domu upokojencev Kranj. »V Kranju so ljudje, ki bi se radi vozili s kolesom, pa se ne morejo zaradi motoričnih omejitev. Prav ti bi potrebovali takšne trikolesnike,« je svojo pobudo utemeljil Velov.

Na MO Kranj so povedali, da se s predlogom strinjajo. »Omogočiti želimo lažjo dostopnost ožjega mestnega središča za gibalno ovirane pa tudi za dostavo manjših paketov najemnikom ali lastnikom objektov v starem mestnem jedru. S tem želimo dodatno zmanjšati promet v mestnem jedru,« pojasnjujejo v mestnem uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe. »Trenutno preučujemo možnost dobave in postavitve dveh trikolesnikov, ki bi bila kompatibilna s sistemom Krskolesom in bi bila namenjena predvsem prevozu na območju starega mestnega jedra.« En trikolesnik nameravajo postaviti na postaji Čebelica, drugega pa pred kranjsko Mestno knjižnico.

Kot poudarjajo na MO Kranj, je trenutno v Kranju 28 kolesarskih postaj za izposojo električnih in navadnih koles. S 74 električnimi kolesi je kranjski sistem največji elektrificirani sistem izposoje koles v Sloveniji. Lani so ga dodatno razširili. Novost je mobilna aplikacija MOBILN.SI in širitev mreže izposoje koles v sistem Gorenjska.bike skupaj z občinami Jesenice, Naklo, Radovljica in Tržič. Prav tako pa je kranjska novost tudi to, da sistem izposoje deluje vse leto, torej tudi pozimi. pe