Na spletni strani ljubljanske mestne občine je občanom na voljo spletni servis Pobude meščanov, kjer lahko Ljubljančani na občino naslovijo predloge za izboljšave življenja v mestu ter pohvale in kritike na delo mestne oblasti. Odgovori občinskih oddelkov so lahko vsebinski, včasih pa so tudi precej skopi. Občanu, ki je predlagal postavitev miz in klopi za piknik v vseh četrtnih skupnostih, so tako denimo odgovorili le, da »klop in miza nista del parkovne opreme iz mestnega kataloga urbane opreme, ki jo nameščamo na občinskih javnih površinah«.

Kljub temu je servis priljubljen način komuniciranja z magistratom, saj je trenutno objavljenih več kot 38.000 pobud. Občani se na primer na občino spomladi obračajo z opozorili o invazivnih rastlinah ali kje bi bilo treba pokositi travo, pozimi opozarjajo na neustrezno splužene pločnike in okvare javne razsvetljave, prav tako zastavljajo vprašanja o (ne)dokončanju občinskih projektov in na točke nepravilnega parkiranja pošiljajo redarje. Med pobudami so ob tem tudi predlogi, kako bi občina življenje v mestu lahko naredila še prijetnejše, ne da bi ji bilo treba seči pregloboko v žep.

Muzej LPP in »športni« avtobus

Občana je denimo zanimalo, ali na občini razmišljajo o postavitvi muzeja o ljubljanskem javnem potniškem prometu oziroma o zgodovini Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Na odseku za pobude meščanov so potrdili, da bo »zadeva v prihodnosti vsekakor realizirana« in da trenutno glede muzeja in zgodovine LPP potekajo dogovori ter zbiranje informacij o lokaciji. O uvedbi »športnega avtobusa«, ki bi povezoval nekatere rekreacijske točke v mestu in ki je prav tako pobuda meščanke, pa za zdaj ne razmišljajo, ker avtobusna linija, ki bi denimo povezovala Golovec, Rožnik in Šmarno goro, po njihovem ne bi prepričala občanov, da bi se namesto z osebnim vozilom do rekreacijskih točk pripeljali z javnim prevozom.

Mesečna dovolilnica za parkiranje

Za parkiranje na območjih plačljivega pakiranja si lahko občani s prebivališčem v Ljubljani zdaj zagotovijo letno parkirno dovolilnico, bi si pa nekateri ob tem želeli tudi možnost nakupa mesečne dovolilnice. Ta bi lahko veljala na določenem območju in bi delovala podobno kot javni potniški promet: uporabniki bi lahko plačali posamezno parkiranje ali pa mesečno. »Z uvedbo mesečne karte bi zelo olajšali plačevanje, veliko manj bi bilo neplačnikov,« je prepričana občanka. A v podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice so pojasnili, da je takšna ureditev mogoča zgolj na občinskih parkiriščih oziroma parkirnih hišah, ne pa tudi na območjih plačljivega parkiranja, ki se nahajajo denimo v spalnih naseljih.

Ureditev parka za gorsko kolesarjenje

Med pobudami je bila v letu 2020 tudi želja po ureditvi parka za gorsko kolesarstvo na območju, kjer je delovalo zdaj že propadlo smučišče Poseka oziroma Alpski poligon Gunclje. Zadnjo smučarsko sezono so na gunceljskem hribu spravili pod streho leta 2013, zdaj pa bi občani tam imeli park za gorsko kolesarjenje z urejenimi progami in sedežnico. A je uresničitev projekta malo verjetna, saj so na občinskem oddelku za šport odgovorili, da tako veliki posegi niso predvideni.

Koši s pepelniki in razgradljivimi vrečkami

Ob nekaterih koših za smeti so uporabnikom na voljo tudi plastične vrečke za pasje iztrebke. »To se mi zdi lepa gesta, vendar so te vrečke iz nerazgradljive plastike. Če zapakiramo razgradljive iztrebke v plastiko, ustvarimo ekološko težavo,« je občino opozoril meščan in predlagal uvedbo razgradljivih vrečk za pasje iztrebke. Na občini so se strinjali in pojasnili, da se s pogodbenim izvajalcem že dogovarjajo o prehodu na biorazgradljive vrečke. Prav tako so prisluhnili pobudi občana, naj na koše za smeti namestijo nastavke za pepelnike. Predlagatelj je prepričan, da bi občina tako preprečila kopičenje odvrženih cigaretnih ogorkov na javnih površinah.

Ključavnice bi pretopili v spomenike

Že večkrat so se tudi pojavila vprašanja v zvezi s ključavnicami, ki jih zaljubljenci priklepajo na Mesarski most. Oktobra pa je občan mestu poslal zanimivo pobudo, da bi vsako leto, recimo 14. februarja, vse ključavnice z mostu odstranili ter jih pretopili v skulpturo srca »v spomin na vse ljubezni«. Tako dobljene stvaritve bi nato razstavili po mestu. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je odgovoril, da še niso sprejeli odločitve glede odstranitve ključavnic, da pa bodo »pobudo ponovno poslali v preučitev in na podlagi sprejetih odločitev tudi ustrezno ukrepali«.