Ustavno sodišče je Terškovo pobudo zavrglo kot pomanjkljivo, kjer je iz vloge in njene dopolnitve razvidno, da je ni lastnoročno podpisal. Pobuda pa mora med drugim vsebovati tudi »podpis vložnika«. Zavrglo je tudi Pavlinovo pobudo za ustavno presojo dveh odlokov, ki se nanašata na ukrepe na mejnih prehodih in na kontrolnih točkah na notranjih mejah. Kot pojasnjujejo ustavni sodniki, odloka ne urejata izhoda iz države, določata pa za osebe, ki pridejo iz rdeče države, obveznost karantene ali negativnega testa, razen v primeru nekaterih izjem.