Glede na trditev predsednika vlade v »covid sestavi«, kako nam je lepo sedaj, kar primerja s stanjem v predhodni državni tvorbi, bi rad spomnil vse nas na naslednja imena podjetij v Sloveniji, ki so uspešno poslovala v prejšnji skupni državi SFR Jugoslaviji in samo po zaslugi vseh osamosvojitvenih vlad propadla: Peko, Alpina, Planika, Almira, Gorenjska oblačila, Javor, Pletenina, Iskra, Ciciban, Meblo, Slovenijales, Lesnina, Stol, Svea, Litostroj, Metalna, Novoles, Novoteks, GP Pionir, SCT, Primorje, TAM, Lisca, Komet, Beti, Mont Kozje, Avtomontaža, Toper, Aero, Elan, Fructal, Tekstilindus, Majšperk in še in še bi lahko našteval. Nekdo bi moral odgovarjati tudi za dokapitalizacijo in prodajo bank, privatizacijo, denacionalizacijo. O tem predsednik vlade ni rekel niti besede.

Rad bi spomnil tudi vse nas, da smo pozabili na fiskalno pravilo, ki je ustavna kategorija in ga je ravno ta pozicija zagovarjala, sedaj pa ga veselo krši. Zadolžili so nas za več generacij in sedaj teatralno delijo evro ocvirke. Že to dejstvo zadostuje, da naj ta vlada takoj odstopi, kot po tekočem traku pa tepta tudi druga ustavna načela. Človek ne more verjeti, ko prebere izjavo ministrice Kustečeve, da je »pričakovala tako stališče ustavnega sodišča«, pa ga je vseeno kršila. O tem, da ne ve niti za en teden vnaprej, ne ona ne drugi ministri, kakšni in kateri ukrepi bodo veljali. Glede na to, da ta »covid sestava vlade« zaseda samo na dopisnih sejah in, kot ministrica Kozlovičeva naivno pove, »glasujemo pozno v noč ter gradiva ne uspemo niti prebrati«, potem niti ni čudno, da se sprejemajo nemogoči in nerazumljivi sklepi in odloki, ki jih edino Kacin in njegov predsednik razumeta. Potem pa ljudje izvedo prek twitterja (zasebnega, od predsednika vlade), kaj so sprejeli. O tvitih je lepo zapisal dr. Mladen Dolar: »Imam predlog za slovenski prevod tvita. Ne čivk, ampak bevsk. To je bolj bevskanje. Namesto javnega prostora in izmenjave debat imamo bevskanje, kdo bo glasneje in pogosteje bevsknil.« Zato je težko preiti s pisanja tvitov na normalno komunikacijo.

Glede osamosvajanja in »zaslužnih osamosvojiteljev« sem v svojem prispevku za Zbornik 25. brigade TO Dolenjske med ostalim zapisal: »Za pravilno razumevanje, kaj se dogajalo leta 1991, je pomembno razumeti čas in okoliščine, v katerih se dogajajo zgodovinski dogodki. Ko z današnjega vidika osvetljujemo osamosvojitev Slovenije, je treba posebej poudariti, da brez prispevka in delovanja celotnega ljudstva ne bi prišlo do osamosvojitve. Vsak je prispeval, kolikor je lahko in kolikor je zmogel. Če nekoliko poenostavim zadeve, ljudstvo je zmagalo! Ljudstvo oziroma državljani smo zmagali v žlahtnem pomenu besede, ne glede na to, ali je bilo to ljudstvo uniformirano, ali je opravljalo civilne naloge, ali je samo dajalo moralno podporo aktivnostim TO.« O zaslužnih in manj zaslužnih osamosvojiteljih je bilo v prejšnjih dneh kar nekaj prispevkov, ki jih očitno nekateri posamezniki ne berejo, ne slišijo in se nanje ne ozirajo, saj očitno menijo, da ljudstva več ne potrebujejo, ker imajo »zaslužni« vse, za kar so se borili. Saj si nekateri revolucijo izborijo, drugi jo izkoristijo. Pozabljajo pa, da jih bo zgodovina postavila prej ali slej na njihovo »zasluženo mesto«.

Remzo Skenderović, Ljubljana, član SRP