Čeprav neaktivna političarka, je Spomenka Hribar ena redkih osebnosti, ki je javnosti lahko predstavila realno nepopačeno sliko družbenih dogajanj, ki smo jim bili priča v treh desetletjih po plebiscitu. Naše predstave o tem, kako bo videti samostojna in demokratična država, se v treh desetletjih niso uresničile. Politične stranke so se očitno preveč ukvarjale le same s sabo, s svojim položajem in vplivom, z delitvijo oblasti v sistemu predstavniške demokracije, premalo pa z zapletenimi vprašanji uresničevanja blaginje ljudstva. Takšna je pač praksa delovanja strankokracije.

Gotovo ste tudi vi sami kot predsednik države uvideli, da je po plebiscitu razvoj Slovenije potekal na način, da smo se oddaljevali, ne pa približevali cilju projekta samostojne in neodvisne demokratične države. Države, v kateri naj bi bilo vse podrejeno uresničevanju družbene, materialne in okoljske blaginje ljudstva. Prav zato so takšni javni nastopi, kakršnega je demonstrirala Spomenka Hribar, odločilnega pomena, da bi se končno le prebili iz začaranega kroga stopicanja na istem mestu.

Spoštovani predsednik, spomnil bi vas, da je prav verodostojna diagnoza družbenih razmer, takšna, kakršno je predstavila Spomenka Hribar, temeljni pogoj, brez katerega se na noben način ni mogoče uspešno lotiti spreminjanja družbenih razmer – to je spreminjanja tistih dejavnikov, ki določajo družbeni položaj prebivalstva Slovenije. Prav zato pogrešam takšno ravnanje predsednika republike, ki bo delovalo podobno kot v primeru obletnice sporazuma strank.

Razkril vam bom še svojo, imenoval bi jo kar novoletno željo. Mnogi državljani z mano vred si želijo, da bi si vi kot predsednik države do izteka drugega mandata svojo popularnost in predvsem državniški ugled ustvarjali na načine, ki bodo nekaj prispevali k izboljševanju socialnega in družbenega položaja večine prebivalcev. Želim, da odločno in enkrat za vselej opustite različna ravnanja, ki vam prinašajo ceneno popularnost, krnijo pa državniški ugled predsednika republike. Zagotavljam vam, da boste s drugačnim ravnanjem dosegli več od minljive in prazne javne popularnosti.

Spoštovani predsednik, ne bo vam težko, led ste že prebili, samo vztrajati morate.

Janez Krnc, Litija