Z ukrepom omogočanja zaposlovanja, ki ga vključuje PKP7, ne bomo sprožili prisilnega upokojevanja. Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, a so na svojem delovnem mestu nepogrešljivi za delodajalca, bodo s soglasjem delodajalca lahko še naprej ostali v delovnem razmerju. Ne glede na vrsto dela se bo torej zaposlitev lahko nadaljevala, če se bosta s tem strinjala oba akterja, zato ukrep ne bo negativno vplival na kadrovsko podhranjene poklice. Ključen je torej obojestransko vzajemen odnos med zaposlenim in delodajalcem.

Ob tem naj še poudarimo, da želimo z ukrepom predvsem spodbuditi zaposlovanje mladih, kar se bo zrcalilo v izboljšanju gospodarske slike. Zaradi koronakrize je namreč trg dela trenutno zelo prizadet, v tem času se je precej povišala brezposelnost zlasti med mladimi. Slednji tudi sicer ne dobijo priložnosti za zaposlitev, saj nekateri starejši delavci ostajajo v delovnem razmerju še dolgo zatem, ko izpolnijo pogoje za upokojitev. Obenem pa bo ta sprememba izboljšala zaposlitvene možnosti tudi osebam med 55. in 58. letom starosti, ker se jih delodajalci zdaj bojijo zaposlovati.

Vesna Alaber, odnosi z javnostmi, kabinet ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti