Svetovno znane Brezje naj bi na območju cerkve Marije Pomagaj, samostana, muzeja jaslic, parka in okolice kmalu dobile novo podobo. Največja, a najmanj vidna novost naj bi bila nova dvorana, ki naj bi jo uredili pod zemljo. Vendar predvidenih naložb, opisanih v osnutku odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov Brezje Bazilika, radovljiški občinski svetniki na zadnji seji niso potrdili. Pravzaprav o odloku zaradi številnih pripomb, ki so jih podali med razpravo, sploh niso glasovali.

Moti jih predvidena prometna ureditev

»Zadnje dni mi telefon zvoni na polno,« je opozoril predsednik KS Brezje Izidor Arih, ki je hkrati tudi radovljiški občinski svetnik. »Devetdeset odstotkov krajanov ne nasprotuje objektom v korist verskega turizma na Brezjah, nasprotujejo pa postopnemu zapiranju cest in novi prometni ureditvi v kraju,« opozarja. »Predlog, da bi po kraju promet speljali krožno, da bi si del ceste delili vsi udeleženci v prometu in da bi uredili obvoznico, ki naj bi šla čez kmetijska zemljišča prve kategorije, ni sprejemljiv. Ker ne upošteva potreb krajanov. Brezje so v svoji osnovi vas, ki mora biti urejena v skladu s potrebami prebivalcev in ne podrejena občasnim prireditvam,« povzema pripombe krajanov.

»Prebivalci niso sodelovali pri predlogih nove ureditve. Zato se mora po našem mnenju proces ustaviti in se vrniti v začetno fazo z vključitvijo okoliških prebivalcev. Nova prometna ureditev bi namreč bolj obremenila druge ceste v vasi, ki takšnim obremenitvam niso namenjene. Vprašanje je tudi, kako bi kmetje s kmetijsko mehanizacijo po novem sploh lahko dostopali do svojih objektov,« pravi Arih. Dodaja, da bi tudi tovornjaki težko dostopali do podjetja Vipi, ki se ukvarja s proizvodnjo pijač in po njegovih besedah svoje izdelke izvaža v 12 držav.

Kako bodo dostopali do trgovine v bližini bazilike na Brezjah, ene redkih v okoliških vaseh, ki še deluje, skrbi ne le okoliške prebivalce, ampak tudi tiste iz drugih vasi, poudarja Branko Fajfar, svetnik Liste krajevnih skupnosti. »Celo s Posavca gre marsikdo peš v trgovino na Brezje. Kako je ostati brez tega v svojem okolju, se dobro zavedajo krajani Mošenj, Otoka in drugih vasi,« opisuje razmere v krajih, kjer so manjše trgovine zaprli, krajani pa morajo zdaj po nakupe v Radovljico. V trgovini deluje tudi pošta, v bližini pa je tudi edini bankomat v okoliških vaseh.

Predloge je treba uskladiti s krajani

Ariana Furlan Prijon iz podjetja Prima, ki je pripravilo OPPN, je pojasnila, da je za predlog prometne ureditve poskrbelo podjetje Provia. Njegov predstavnik Rok Frantar je bil na seji prav tako prisoten, vendar je župan Radovljice Ciril Globočnik postopek sprejemanja OPPN ustavil. Pripravljalcem je naložil posodobitev dokumenta, tudi na podlagi pripomb med javno razgrnitvijo, ki se je te dni zaključila. Nov predlog naj bo usklajen s krajani, krajevno skupnostjo in takšen, da bodo na Brezjah z njim zadovoljne vse strani, je poudaril župan. Potem pa ga bodo ponovno obravnavali na seji občinskega sveta.

Kot je pojasnila Furlan-Prijonova, je sicer poleg gradnje dvorane pod terenom na tem območju predvidena še nadzidava in dozidava muzeja jaslic, nadzidava romarskega doma, novogradnja na mestu praznega objekta ob vstopu v park in pripadajočega gospodarskega objekta. Med parkom in cesto sta predvidena dva nova objekta za storitvene dejavnosti, travnik pa bi preuredili v park. Izdelavo načrta in potrebnih strokovnih podlag financira Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje, ki je pobudnik izdelave OPPN, za del, ki predstavlja javne površine, pa bodo sredstva namenjena iz proračuna občine Radovljica, dodajajo na občini.