Narobe svet je politični sistem, ki temelji na takšnem predstavništvu državljanov, ki z volitvami političnim strankam oziroma njihovim vodstvom podeli absolutno oblast. Narobe svet je sistem, v katerem se oblast ljudstva neposredno uresničuje le enkrat na vsakih nekaj let, to je na dan volitev, ko državljani izbirajo med politično ponudbo in ko v volilno skrinjico oddajo svojo glasovnico.

Narobe svet je politični sistem, ki ga označujemo za demokratičnega, čeprav gre v resnici za nedemokratično oblast, pravzaprav za diktaturo političnih strank, za strankokracijo. Ta deluje nelegitimno in neodvisno od sprotne volje ljudstva. Narobe svet je tudi praksa, ko se absolutna politična oblast stranke prenaša tudi kar na posameznega poslanca.

Narobe svet je sistem, ki dovoljuje, da lahko poslanec kot izvoljeni predstavnik ljudstva počne, kar koli se mu zahoče, saj mu mandat predčasno mimo njegove volje ne more prenehati. Narobe svet je praksa, ko poslanci ne priznavajo več niti vodstva svoje politične stranke niti njenega volilnega političnega programa. Postanejo neodvisni ali pa se svobodno sprehajajo od ene k drugi politični stranki. Narobe svet so primeri, ko začnejo poslanci oponašati tudi politično stranko samo. Takšno ravnanje v narobe svetu deluje kot poslankokracija.

Narobe svet je predstavniški sistem, v katerem izvoljeni predstavniki ljudstva dejansko nimajo nobene odgovornosti za odločitve, ki jih sprejemajo. Narobe svet je sistem, ko pravnomočno obsojeni poslanci obdržijo poslanski mandat tudi med prestajanjem zaporne kazni in ko kot zaporniki v imenu ljudstva sodelujejo pri delu zakonodajne oblasti.

Narobe svet je družbena praksa, ko se ustavno sodišče, varuh ustavne ureditve, ne odziva na pojav vzpostavljanja avtokratskega sistema upravljanja države, čeprav ta neposredno razgrajuje ustavno ureditev in omejuje ustavno varovane človekove pravice ter temeljne svoboščine.

Narobe svet je tudi ravnanje predsednika države, ki ne razume narave političnega ravnanja, ki z vzpostavljanjem avtokratskega sistema upravljanja države omejuje materialno in družbeno blaginjo ter človekove pravice večine državljanov. Narobe svet je tudi ravnanje predsednika države, ki nagovarja državljane in politično opozicijo, naj sodelujejo s takšno avtokratsko oblastjo.

Narobe svet je vlada, ki se požvižga na načelo ločenosti treh vej oblasti in si na vse mogoče načine podreja zakonodajno in tudi sodno oblast. To počne z namenom, da ne služita izključno le volji in blaginji večine prebivalstva, temveč osebnim načrtom in političnim interesom prvaka vladajoče politične stranke.

Janez Krnc, Litija