1. Igro lahko igrajo samo velmožje. Ni pa nujno, da so vsi vedno prisotni. Vedno pa mora igrati župan. Lahko je tudi sam.

2. Za igro se uporabljata vrečka, v kateri so žetoni, in navadna oštevilčena kocka. Vsak žeton ima ime.

3. Imena žetonov so za posamezna področja:

a. prebivalstvo (policijska ura, prepoved prehodov med občinami, prepoved prehodov med regijami, velikost skupin ljudi, nošnja mask, razkuževanje); številka na kocki pomeni število dni;

b. zaposleni – povračila s strani Butal (prihodki, plače, davki, prispevki, dodatki, nadomestila); številka na kocki pomeni število mesecev zamika izplačil;

c. storitve prepovedane (frizerji, kozmetičarke, avtopralnice, vulkanizerji, avtomehaniki, trafike itd.); številka na kocki pomeni število dni;

d. trgovine zaprte (hrana, tehnični izdelki, obleke in obutev, trgovski centri, avtosaloni); številka na kocki pomeni število dni;

e. transport prepovedan (avtobusi, vlaki, žičnice, letala, taksiji); številka na kocki pomeni število dni;

f. izobraževanje v objektih prepovedano (vrtci, osnovna šola, srednje šole, fakultete); številka na kocki pomeni število tednov;

g. šport prepovedan (skupinska vadba, individualna vadba, tekmovanja); številka na kocki pomeni dovoljeno število udeležencev;

h. rekreacija prepovedana (sprehodi, tek, kolesarjenje, alpsko smučanje, smučarski teki, moštvene igre, itd); številka na kocki pomeni število dni;

i. kultura prepovedana (gledališča, razstave, koncerti); številka na kocki pomeni število mesecev;

j. religija (prisotnost pri obredih prepovedana); številka na kocki pomeni število dni;

4. Igra se lahko za vsa področja ali pa za posebej izbrana. O tem odloči župan.

5. Igra poteka tako, da vsak prisotni igralec potegne iz vrečke žeton. Nato vrže kocko. Če je vrednost števila parna, se smatra, da je vsebina žetona DA (prepovedano), če je neparna, pa je NE (dovoljeno). Izžrebano število na kocki pa pove, koliko časa to velja za izžrebano dejavnost.

6. Če je izžrebano področje iz 3a prebivalstvo, je v primeru DA treba imeti pri sebi vsaj tri od tukaj navedenih dokazov: osebne dokumente, mobilno aplikacijo, potrdilo o opravilni sposobnosti, izjavo od kod in kam, izjavo o vedenju, kje so meje, izjavo o dnevnem spremljanju Butalskih novic, napotnico zdravnika ali ustanove, značko vladajoče stranke;

7. Igra poteka v dveh krogih. Končni rezultat se zapiše in objavi v Butalskih novicah in velja v Butalah naslednji dan.

Tomaž Šumi, Lesce