Pahor je v govoru spomnil na dogodke pred 30 leti, ko je predsednik tedanje skupščine France Bučar razglasil rezultate plebiscita in ugotovil, da je Slovenija samostojna in neodvisna država. Takrat si nihče ni mogel misliti, kaj se bo zgodilo v letu po tem, je dejal predsednik. »Smo pa vedeli, da si lahko zaupamo, da sodelujemo, da bomo v takem načinu našli odgovore na vsa vprašanja. In smo tudi jih,« je navedel.

Sodelovanje politike je bilo po njegovih besedah torej tisto, ki je v »tistih turbulentnih časih« dajalo moč slovenskemu ljudstvu, da je šlo skozi težke čase. Kljub razlikam in kreganjem v politiki, je slednja namreč »v najbolj usodnem trenutku leta 1990 spoznala, da lahko vodi narod naprej samo, če poskuša te razlike minimizirati, če zgradi čez njih most in sodeluje«. To je po njegovih navedbah tudi storila, ko je 6. decembra 1990 podpisala sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu. In takega spoznanja si želi za slovensko politiko tudi v prihajajočem letu.

Spomnil je namreč, da se končuje leto, »ki je bilo za marsikoga grenko in zahtevno, mnoge je pahnilo v tesnobo, mnogi so izgubili življenje«. "Borili smo se, kolikor je bilo mogoče", meni Pahor, prepričan pa je, da bi nam šlo še bolje, če bi bilo več sodelovanja.

Opozoril je, da vstopamo v novo leto, ki bi lahko bilo čudovito, dobili smo prvo pošiljko cepiva, ki bo naredilo konec zdravstvenemu delu krize, »a bodo ostale gospodarske in socialne stiske, v drugi polovici prihodnjega leta bomo predsedovali Svetu EU". »Ali ni to dovolj velik razlog, da politika na prehodu leta ugotovi, da ljudje potrebujejo enotnejšo politiko, ki je sposobna sodelovati ob vseh razlikah, ki vladajo med nami," se je vprašal Pahor.

Po njegovi ocena večina v Sloveniji želi, da bi »dva tabora, ki sta postala prevladujoča, in sta si šla bolj vsak sebi, kot bi si želeli, bolj sodelujeta med seboj, da najdeta mostove in prav skozi to enotnost in sodelovanje dasta voditeljsko moč, samozavest in tudi ponos, ki ga potrebujemo, da bi se prebili skozi te zahtevne čase«.

Osebno misli, da bo prihodnje leto, kolikor bo še vedno težko in zahtevno, imenitno. »Naj bo politika za zgled, naj na začetku leta poskuša doseči dogovore, sporazume, sodelovanje, ki bo dalo ljudem pravi vtis, da se rojeva nova moč v prihodnjem letu,« je dejal. Prepričan je, da zdaj potrebujemo »politično voljo in znanje ter kompromisno pot, ki pelje naprej«.

Na koncu je spomnil na izrek, ki velja tudi za majhen slovenski narod: »enotni obstanemo, razklani propademo«. »Bodimo torej danes, ko se spominjamo 30. obletnice razglasitve rezultatov plebiscita tudi nekoliko vzneseni ob vseh skrbeh,« je navedel.

Pahor je k slavnostnemu nagovoru letos povabil tudi predsednico Društva v tujini izobraženih Slovencev Kristi Hodak. Kot je dejal, se je tako odločil zato, ker je zlasti jeseni in v decembru prejel pisma mladih ljudi, ki so mu dali vedeti, da pri njih obstajata optimizem in upanje, a je tudi grenkoba, ker so premalo slišani.