Strelsko društvo 1956 Trbovlje je letos kupilo zemljišče v skupni izmeri 4528 kvadratnih metrov, ki je v skladu z občinskim prostorskim načrtom namenjeno športnim dejavnostim. Društvo je naslednik Strelskega društva Alojza Hohkrauta, ki je imelo svoje prostore in zračno ter malokalibrsko strelišče na sedanjem območju parka Kipe. »Žal je bilo zaradi posledic rudarjenja leta 2008 naše strelišče porušeno, tako da smo ostali brez primernega vadišča. V našem društvu imamo kar nekaj strelcev, ki so državni prvaki oziroma dobitniki medalj na državnih prvenstvih, in člane državne reprezentance,« pravi Oto Strakušek, predsednik SD 1956 Trbovlje. Želja strelcev je zgraditev malokalibrskega strelišča za potrebe društva, saj se v letih od porušenja prejšnjega na treninge vozijo v Ljubljano ali na Pragersko. Tamkajšnja strelišča so opremljena z elektronskimi tarčami v skladu s pravili mednarodne strelske zveze ISSF. »To za nas pomeni visoke stroške, zato smo se lotili načrta vzpostavitve novega strelišča v Trbovljah. Trenutno na našem zemljišču poteka čiščenje in planiranje površine. V prihodnjem letu imamo namen pridobiti vso dokumentacijo, ki bi nam omogočila gradnjo in postavitev društvenega strelišča,« je dodal.

Sosedje in naravovarstveniki negodujejo

Namera gradnje strelišča pa je mnoge v bližini stanujoče krajane razburila. Kot je razumeti iz navedb, naj jih o nameri ne bi seznanil nihče. Skrbita jih pokanje in hrup, prav tako varnost. Stanovanjski in poslovni objekti namreč niso prav daleč, sama pot pelje tik mimo nastajajočega strelišča.

Prav tako imajo pomisleke naravovarstveniki in zaščitniki živali. Tudi ti menijo, da strelišče ne sodi v takšno okolje, saj je na tem območju precej različne divjadi. Nasprotnega mnenja pa so na društvu. »Strelišče bo namenjeno za uporabo malokalibrskega orožja, katerega pok ne predstavlja nobenih dodatnih obremenitev hrupa za okolico. Kar pa zadeva varnost, bo strelišče urejeno v skladu z zakonom o orožju in njegovimi podzakonskimi akti,« zatrjujejo v društvu, kjer napovedujejo, da so roki gradnje strelišča povezani s pridobitvijo ustrezne gradbene dokumentacije in z razpoložljivostjo finančnih sredstev društva.