Država Slovenija je zagotavljala, da bo – z več kot sedemletno zamudo – letos vendarle odpravila enega izmed najbolj odmevnih okoljskih madežev na svojem teritoriju. Delavci mariborske Surovine, ki so izvajali večmilijonsko državno javno naročilo, bi morali do konca novembra odpeljati še zadnje tone odloženih odpadnih pnevmatik iz gramoznice v Lovrencu na Dravskem polju. Naloge jim ni uspelo izpolniti. Izkazalo se je namreč, da se v jami skriva več odpada, kot so pričakovali.

Sanacijo naj bi zaključili do konca januarja

»Zadnje javno naročilo je bilo izpolnjeno v roku, vendar se je med izvajanem del pokazalo, da je bila pod zemljo in znotraj kupa odpadkov dodatna količina gum,« pojasnjujejo na inšpektoratu za okolje, ki je zato že oddal novo naročilo za odvoz dodatnih 600 ton izrabljenih gum in 50 ton odpadne gume iz postopka vulkanizacije. »Načrtujemo, da bo ta dodatno odkrita količina gum odstranjena do konca januarja 2021.« Slovenija je tudi že pisala evropski komisiji. Sporočila ji je, da sanacije ni končala novembra, kot je obljubljala.

Širša javnost je za odlagališče odpadnih gum v občini Kidričevo izvedela po hudem požaru julija 2008. V gramoznici je zgorelo na tone nakopičenih odpadnih gum, črn sajast oblak se je vzpenjal kilometre visoko. Pnevmatike je v jamo legalno dovažalo podjetje Albin Promotion. Po požaru je Albin Brencl, direktor in lastnik podjetja iz Majšperka, padel v nemilost lokalnih in državnih oblasti. Občina Kidričevo mu je prekinila najemno pogodbo, država pa je razveljavila gradbeno dovoljenje, kar je izničilo tudi veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja.

Okoljski inšpektorat je ukazal, da mora gume iz jame odstraniti podjetje Albin Promotion. Brencl je odgovornost za sanacijo vztrajno zavračal in trdil, da sta ga občina in država izigrali. Dogajanje na Dravskem polju je pozorno spremljala evropska komisija. Od leta 2012 je opominjala pristojne, da so se preveč ležerno lotili odvoza gum. Postavila je ultimat: sanacija mora biti končana najpozneje 21. maja 2013. Potrpljenje je komisijo dokončno minilo marca 2016, vložila je tožbo na sodišču EU v Luksemburgu.

Sodišče EU je aprila 2017 ugotovilo kršitev direktive o odpadkih in o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Sodišče sicer ni oglobilo Slovenije, ker pa država do konca novembra ni sanirala gramoznice, kot je zagotavljala, ima komisija možnost začeti nov postopek in izdati nov uradni opomin, nato pa zadevo ponovno predati sodišču EU ter zahtevati plačilo denarne kazni.

Odstranili so že 64.000 ton odpadkov

Nad sanacijo gramoznice bdi inšpektorat za okolje in prostor. Z izvršbami je doslej dal iz gramoznice odstraniti kar 61.897 ton izrabljenih gum, 1000 ton odpadne tehnične gume ter 1023 ton komunalnih odpadkov. Celotni strošek sanacije namerava izterjati od podjetja Albin Promotion. Dejansko je od Brenclove firme dobil le 34 tisočakov. V začetku leta 2019 je namreč podjetje šlo v stečaj. Državno odvetništvo je prijavilo terjatev v višini 7,2 milijona evrov iz naslova stroškov sanacije jame.

Stečajna upraviteljica Vida Gaberc prereka to terjatev. »Doslej nisem videla verodostojnih podatkov, konkretno kateri odpadki so last stečajnega dolžnika; nekateri so bili v jamo odloženi prej, drugi po tem, ko je v njej opravljal dejavnost,« pravi upraviteljica. »Obenem je država nesporno pripomogla k nastanku teh stroškov, s tem ko je izdala dovoljenja, ki niso bila usklajena s predpisi EU. Ne more se vse lomiti na plečih stečajnega dolžnika.« Četudi bi slovenska sodišča pravnomočno razsodila v prid državi, bodo stroški sanacije v vsakem primeru pristali na plečih davkoplačevalcev. V stečajni masi namreč ni dovolj premoženja niti za poplačilo terjatev zastavnih upnikov, kaj šele vseh ostalih.

Za dokončno zasutje jame bo poskrbela občina Kidričevo. Z materialom ne bo težav, zagotavlja župan Anton Leskovar, v neposredni soseščini gramoznice se bo namreč gradila obvoznica, sanirala se bo tudi struga potoka Polskava. Občina bi rada na tem območju nekoč uredila poslovno-industrijsko cono.