Med predlogi za možno rešitev so nekateri ekonomisti predlagali ekonomsko rešitev: država naj državljanom plača tisoč evrov za cepljenje proti covidu-19.

Kaj se da narediti? Volpp in dr. (2020) v najnovejši objavi v reviji JAMA predlagajo pet točk. Cepljenje proti covidu-19 naj bo brezplačno. Cepljenje naj bo pogoj za dostop do javnosti in opravil, ki ljudem veliko pomenijo: restavracije, zabavišča, fitnesi, tudi javne ustanove, vrtci, šole, vse do tega, da bi cepljenje bilo pogoj za nove zaposlitve. Za promocijo cepljenja naj se poskušajo pridobiti vplivneži (»influencerji«). Zagotovi naj se prednostni dostop tistim, ki izrazijo interes za cepljenje, preden je cepivo na voljo. Cepljenja naj bodo čim bolj javni dogodek. Predlagajo podobne prijeme kot pri krvodajalcih: nalepke, majice in podobno. Objave na družbenih omrežjih gotovo ne bi škodile.

Sklep je jasen: plačevanja za cepljenje naj ne bo. Ni prepričljivih, znanstveno utemeljenih dokazov ali prepričljive ekonomske logike za kaj takega. Žrtvovati 3,5 odstotka BDP zgolj na podlagi občutka bi bilo skrajno neodgovorno. Posledice bi bile že kratkoročno zelo škodljive, dolgoročno pa bi lahko v temelju uničile celoten sistem javnega zdravja. Finance