Slovenski glasbenik Zlatan Čordić je bil uspešen v upravnem sporu zaradi izbrisa iz razvida samozaposlenih v kulturi. Njegovi tožbi zoper odločbo ministrstva je upravno sodišče ugodilo, ministrstvu za kulturo pa naložilo plačilo stroškov postopka. Spomnimo: ministrstvo za kulturo je pred slabim mesecem znanega glasbenika Zlatka obvestilo, da ga bo izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi. Pri tem ni navedlo konkretnih razlogov, prav tako mu ni ponudilo možnosti zagovora. S tem bi mu prenehala tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost, ki mu je bila sicer priznana do 31. julija 2022. »To je seveda laž, ker sem letos že izdal svoj enajsti studijski album Julijan Mak,« se je na odločbo takrat odzval glasbenik. »Če pa mi želijo vzeti status, ker sem aktiven državljan ter svoje mnenje glasno povem, pa sporočam, da svojega aktivizma niti malo ne obžalujem.«

Ministrstvo za kulturo je v odločbi glasbeniku Zlatku očitalo, da ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, saj da je v zadnjem letu s svojimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenil dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid. Ministrstvo je ocenilo tudi, da so njegova nedavna dejanja lahko tudi protipravna dejanja. V sodbi ja zapisano, da teh dejanj ministrstvo »ne konkretizira niti časovno, niti krajevno, niti vsebinsko, pač pa navaja, da ugotovitve o teh dejanjih temelljijo na informacijah, ki so javnega značaja in dostopne v sredstvih javnega obveščanja ter s strani nekaterih organov«. Sodišče ugotavlja, da je izpodbijana odločba brez navedb dejanskega stanja, pri čemer gre za bistveno pomanjkljivost odločbe. »Zaključek, da tožnik več ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, mora namreč temeljiti na ugotovljenih dejstvih, v izpodbijani odločbi pa gre za popolno odsotnost konkretnih dejstev«.

Zlatko: Danes je zmagala pravna država

V sodbi je tako zapisano, da je pomanjkljivost odločbe tako očitna, da je spoznavna na prvi pogled, brez podrobne analize. »V okviru opisanega preizkusa izpodbijane odločbe o tem, ali je upravni spor, ki po vsebini pomeni odločanje o zakonitosti upravnega akta, sploh mogoč, sodišče tako ugotavlja, da glede na navedeno bistveno pomanjkljivost, zaradi popolne odsotnosti konkretnih dejstev oziroma konkretnega dejanskega stanu pri uporabi 88. člena ZUJIK o izbrisu samozaposlenih v kulturi iz razvida, izpodbijana odločba nima vsebine, ki bi lahko bila predmet presoje zakonitosti in s tem predmet upravnega spora.« Ob študiju zadeve, ki je sledil, je sodišče nato izhajalo iz prvega odstavka 37. člena ZUS-1, ki pravi, »če ima upravni akt take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi njih ni mogoče presoditi, ali je zakonit ali ne, sme sodišče akt s sodbo odpraviti, ne da bi poslalo tožbo v odgovor.« Sodišče je zato o tožbi odločilo, ne da bi sploh počakalo na odgovor ministrstva za kulturo.

»Kot že veste, sta mi minister za kulturo Simoniti in njegova sodelavka Minka Jerebič želela protipravno odvzeti status kulturnika. Trenutna vlada si demokratičnost predstavlja tako, da odloke objavlja na twitterju namesto v uradnem listu, da ljudem, ki izražajo svoje mnenje, odvzame status kulturnika in jih javno linča, saj očitno nima kredibilnih argumentov. Vendar je danes zmagala pravna država. Moj odvetnik Dino Bauk mi je namreč sporočil veselo novico – upravno sodišče je odločilo, da je bil odvzem statusa kulturnika protipraven in odločbo ministrstva odpravilo in to po hitrem postopku, ne da bi dalo ministrstvu sploh možnost, da odgovori, saj je bila odločba ministrstva že na pogled pomanjkljiva in protipravna,« se je medtem na facebooku odzval Zlatko. »Moj primer ni le moj, temveč je primer vseh tistih, ki želijo misliti, ustvarjati in živeti svobodno. Demokracija nam ne sme biti samoumevna, to smo spoznali v preteklih mesecih. Ravno zato je naša odgovornost in državljanska dolžnost, da skupaj dvignemo udeležbo na naslednjih volitvah, sicer bodo zgodbe, kot je moja, postale stalnica,« še pravi in dodaja, da kritika politike ni napad zoper državo, temveč zaščita skupne prihodnosti. »Naj bo ta primer dokaz, da je pravici lahko zadoščeno, če si jo izborimo,« zaključuje svoj zapis.

Celotno sodbo lahko preberete na tej povezavi.