Ta žaljiva trditev je ne samo popolnoma neresna in neprimerna, temveč predstavlja tudi svetovni unikum. Take izjave si ne privošči noben predsednik vlade ali kak drug visok predstavnik države, slovenski predsednik vlade pa je z njo osmešil in osramotil Republiko Slovenijo.

V kategorijo izjav predsednika vlade, ki so prizadele njegovo verodostojnost – s tem pa tudi verodostojnost RS – sodi tudi njegova trditev, izražena v pismu predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu, da so bile parlamentarne volitve v Sloveniji leta 2014 »ukradene«.

Vsi omenjeni ekscesi so seveda del širše slike zunanje politike Republike Slovenije, ki v času sedanje vlade izkazuje več problematičnih znakov in odpira vprašanje njene skladnosti s temeljnimi zunanjepolitičnimi usmeritvami, ki jih je sprejel državni zbor (DZ) RS. Vse bolj se krepi vtis, da je Slovenija zašla pod vpliv tuje in slovenskim interesom škodljive politike, ki jo označuje v javnosti uporabljeni izraz orbanizacija.

To je problem, ki ga je treba vzeti zelo resno. Državni zbor in vse stranke, ki so v njem zastopane, imajo veliko odgovornost za presojo potez sedanje vlade, za potrebne popravke smeri, ki jo ubira, in, naposled, tudi za zamenjavo vlade, če bo DZ ocenil, da je to potrebno. Sobotna priloga Dela