Dimnikarstvo včeraj: imeli smo trdne koncesije, ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ministrice Irene Majcen naroči preverjanje javnega mnenja, iz katerega izhaja, da je večina zadovoljna s koncesijskim sistemom. MOP naroči študijo prof. dr. Jožetu Mencingerju, ki ravno tako ne najde v študiji vzroka za ukinitev koncesijskega sistema. Prof. dr. Rajko Pirnat v svojih zapisih ravno tako ne najde pravnega vzroka za spreminjanje koncesijskega sistema.

Ta problematika se pred ukinitvijo koncesioniranega sistema obravnava na strokovnih posvetih ZEG v Moravcih Toplicah, enkrat je temu posvečen dvodnevni posvet s številnimi strokovnjaki. Odločitev zakonodajalca je bila, da se gre v licenčni sistem po angleškem vzoru (?). K zakonu o dimnikarskih storitvah (ZDIMS) je bilo več pripomb kot členov tako s strani izvajalcev, vladne ter državnozborske pravne službe kot tudi ZEG. Pripombe v glavnem niso bile upoštevane.

Dimnikarstvo danes: ZEG je v reševanje problema, ki ga opisujejo predstavniki izvajalcev, vključil tudi Zvezo društev upokojencev Slovenije. Tako smo na posvetu v državnem svetu maja 2019 dali svoja mnenja in predloge, ki so izhajali iz zaključkov strokovnega posveta ZEG v marcu 2019. ZEG je na osnovi pripomb k ZDIMS pripravil predlog sprememb in dopolnitev zakona ter spremljajočih pravnih aktov. Vse to je bilo dostavljeno vsem odgovornim na MOP. S predstavniki MOP je bilo tako kar nekaj srečanj, kjer smo se pogovarjali o rešitvi problema.

Dimnikarstvo jutri: ponujene zapisane strokovne rešitve za spremembe ZDIMS, ki gredo v smeri dviga strokovnosti, kot so večnivojske licence, podelitev in odvzem licenc, preglednost pokritosti terena preko EVI DIM, ureditev cenovne politike, ureditev evidenc tako, da bodo vsi izvajalci izdajali račune in plačevali davke. Vse to v cilju zmanjšanja onesnaževanja zraka (PM delci), manj obolelih, manj požarov, manj zadušitev.

Zaključek: mag. Bojan Šinko, dr. klinične psihologije, pravi, da je stres vzrok vseh bolezni. Sedanje rešitve v ZDIMS povzročajo nam uporabnikom pa tudi tistim izvajalcem, ki vestno opravljajo dimnikarsko delo, vsakodnevni stres. Mar ni stresno, ko ne dobiš dimnikarja, ko je zunaj mrzlo in ne moreš kuriti? Mar ni stresno, ko vsak dan prejemaš na kupe ponudb od dimnikarjev, ki jih nisi izbral? Mar ni stres, ko dimnikar pride k stranki in stranka pravi, da je pred pol ure že drugi opravil storitev? Mar ni stres, ko nam zagori in dostikrat smrdi, ker nekateri nimajo dimnikarja? Mar ni stres, ko dihamo dimne plina v stanovanju? Vse to moramo s predlogi sprememb novele ZDIMS čim prej odpraviti.

Karel Lipič, predsednik ZEG