Po osmih tednih zaprtja javnega življenja je neskladje med želenimi in doseženimi epidemiološkimi cilji ogromno. Primerljive države so z blažjimi in krajšimi omejitvami uspešnejše (Češka, Slovaška), drugi so učinkovitejši s selektivnim pristopom in jasnimi ciljnimi ukrepi. Naš pristop je dokazljivo neuspešen. In nihče doslej ni prevzel prave odgovornosti. Mladina