Vse objavljene podatke, med katerimi je tudi ta o vnesenih TAN-kodah, redno posodabljamo. Podatek o številu vnesenih TAN-kod posodobimo na 14 dni. Razlog za to, da omenjenega podatka ne posodobimo vsak dan, je v varstvu osebnih podatkov. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi TAN-kode (v enem dnevu) vneslo zelo majhno število oseb (na primer do pet oseb), kar bi posledično lahko pomenilo, da bi bila objava takšnega podatka lahko sporna z vidika varstva osebnih podatkov (posameznik bi lahko postal določljiv). Ker podatek objavljamo za daljše časovno obdobje (na 14 dni), v katerem je vnesenih TAN-kod v vsakem primeru znatno več, pa objava skupnega števila ne predstavlja neustrezne obravnave v tem kontekstu.

Katja Mihelj Nagode, služba za odnose z javnostmi MJU