Del cestišča Ceste dveh cesarjev nasproti postajališča Ljubljanskega potniškega prometa pred krožiščem pri Snaginem zbirnem centru na Barju je vsakokrat ob večjem deževju poplavljen, nas je opozoril voznik. Voznike, ki nimajo visokih avtomobilov, neurejeno odvodnjavanje upravičeno jezi, saj se »začasno jezero« ob deževjih pojavlja že nekaj let.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so priznali, da je njihov koncesionar za vzdrževanje cest KPL že seznanjen s to problematiko. Gre za »težavo odvodnjavanja meteorne vode na širšem območju, zaradi česar redno čiščenje obstoječih elementov meteornega odvodnjavanja ne zadostuje oziroma dolgoročno ne rešuje težav,« so pojasnili na Mestni občini Ljubljana.

Težava na delu Ceste dveh cesarjev očitno še ne bo kmalu odpravljena. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so namreč razložili, da s koncesionarjem poskušajo najti »tehnično rešitev celotnega odvodnjavanja meteorne vode na predmetnem območju. Predvidevamo, da bo trajnejša rešitev pogojevana z zahtevnejšimi oziroma obsežnejšim posegom sanacije na predmetnem območju.«

Voznike velja opozoriti, da je vožnja čez poplavljeno vozišče lahko nevarna. Zavarovalnice namreč opozarjajo, da se pod vodno gladino lahko skriva poškodovano cestišče ali odprt jašek, na katerem lahko poškodujejo svoje vozilo. Po drugi strani pa se lahko gladina vode zaradi premikanja vozil dvigne in skozi odprtine za zajemanje zraka vdre do motorja. Ko voznik naleti na poplavljeno cestišče, je najbolje, če pot nadaljuje po drugi poti oziroma se najprej poskuša prepričati, da gladina vode ni previsoka in da pod njo ni nevarnosti za vozilo.