V Danfoss Trati imate kot del globalnega podjetja dovršen sistem upravljanja delovne sile. Kaj bistveno se je od začetka pandemije spremenilo?

Dobro izdelan sistem upravljanja delovne učinkovitosti se začne z letnim ocenjevanjem uspešnosti in nadaljuje z oblikovanjem individualnih razvojnih načrtov ter postavljanjem ciljev na letni ravni. Na podlagi doseženih ciljev zaposlenim izplačamo letni bonus, sledijo aktivnosti za razvoj identificiranih talentov in ključnih ekspertov, vodje in zaposleni pa na četrtletni ravni usklajujejo aktivnosti glede osebnega razvoja. Smo matrična organizacija, kjer ima posamezen vodja člane time pogosto prisotne v več državah sveta, zato prehod na popolnoma virtualno izvedbo kadrovskih procesov za nas ni pomenil večjega izziva. Vse od začetka pandemije te izvajamo nemoteno v virtualni obliki, vsekakor pa se je z novo realnostjo spremenilo neposredno upravljanje in povezovanje zaposlenih, saj zaradi omejenih možnosti službenih poti virtualno potekajo tudi vsi sestanki, dogodki in izobraževanja.

Na kaj se pri ustvarjanju inženirstva prihodnosti v podjetju opirate?

Svet spreminjamo zelo enostavno: z manj želimo ustvariti več. Ustvarjamo inženirstvo prihodnosti, pri tem pa se opiramo predvsem na ustvarjalnost naših zaposlenih, ki svoje znanje zavzeto širijo v družbo in se trudijo za trajnostni razvoj Danfossa in celotne družbe, v kateri bivamo. Kot vodilni svetovni dobavitelj tehnologij in ponudnik energetsko učinkovitih rešitev sledimo potencialu, da svet preobrazimo v nizko- oziroma brezogljično družbo.

Naši zaposleni svojo ustvarjalnost dnevno izkazujejo tako prek individualnih in timskih poslovnih dosežkov kot prek sodelovanja v medoddelčnih projektih ter organizacijskih iniciativah na nivoju Trate in korporacije Danfoss, ki zaposluje več kot 30.000 sodelavcev. Tudi tam imamo Slovenci ugled, da smo izjemno ustvarjalni, saj smo recimo prav naš »domač« program 24Idea iz Slovenije preslikali na globalno raven.

Kakšna je vsebina programa 24Idea?

24Idea so dogodki, ki se jih lahko udeleži vsakdo, ki ima idejo za rešitev podanega izziva. Med posameznim dogodkom se ideje prefiltrirajo, zagotovi se jim mentorstvo, najboljše ideje pa udeleženci v obliki »pitch« govora v ocenitev končno predstavijo najvišjemu vodstvu. Nagrajene ideje projektne skupine razvijejo in zagotovijo njihovo implementacijo v podjetju. Do danes je v skupini Danfoss potekalo osem tovrstnih dogodkov, dva izmed njih v Danfoss Trati.

Prihodnost torej soustvarjate z inovacijami. Katera je zadnja, na katero ste ponosni?

Letos je prav posebno leto, saj zaznamujemo 25. obletnico Danfoss Trate. Četrt stoletja, odkar na naših lokacijah v Ljubljani in Kamniku razvijamo in inoviramo; s prebojnimi rešitvami Virtus, AB-QM, prenosniki toplote in digitalnimi pogoni NovoCon omogočamo trajnostno preobrazbo, podprto še z našimi optimizacijskimi programskimi rešitvami Enspire, Energis, Mentor Planner in Leanhit pa prinašamo do 50-odstotne prihranke porabe energije.

Nedavno smo sicer prejeli srebrno priznanje za inovacije za izdelek znamke Virtus, ki nam ga je podelila Gospodarska zbornica Slovenije osrednjeslovenske regije. Priznanje je velika potrditev za našo inovacijo, saj so pri njej posredno sodelovali prav vsi iz Trate.

Na lokalni ravni blestite zaradi lastnih aktivnosti za izboljšanje delovnega okolja. Katere bi izpostavili?

Dolgo tradicijo delovanja ima naša iniciativa Future of Work – pod njenim okriljem smo uvedli program vzajemnega mentorstva, Creative days, preoblikovali smo dizajn konferenčnih sob, sob za sprostitev in preostalega delovnega okolja, rotacijo na delovnem mestu ter razvoj koncepta tekmovanj 24Idea generation. Rezultat zadnjega dogodka 24Idea so bili trije uspešni projekti: platforma Trata Knowledge Market Place, skupina Empowermen in program Buddy.

Oktobra smo v Danfoss Trati začeli že peti cikel vzajemnega mentorstva, ki bo trajal do maja 2021. Cilj letošnjega programa Aristotel je vzajemno izmenjevanje znanja in veščin ter spodbujanje mlajših in starejših partnerjev, da se učijo drug od drugega. Že dobro utečeni program smo letos nekoliko osvežili z vključitvijo izkušenih strokovnjakov v vloge senior partnerjev, ponudbo mentorskega dnevnika, predvsem pa s spremenjenim načinom prijav, kjer smo mentorske pare oblikovali glede na mentorska področja in ne več prek prijav junior partnerjev k posamičnim senior partnerjem. Letos je tako v program vključenih 41 parov, katerih prve vtise smo že zbrali. Začetnemu kick-off dogodku, 1:1 srečanjem parov, in pa vmesnemu izobraževalnemu dogodku sledita raziskava zadovoljstva ter končno zaključek programa s ponovnim srečanjem vseh mentorskih parov za izmenjavo dobrih praks in vtisov.

Katere so sodobne prakse, ki so se izkazale za uspešne, in kako so jih sprejeli zaposleni?

Kot eno novejših praks ustvarjanja odličnega delovnega okolja želimo omeniti podporo 5. Maratonu pozitivne psihologije, ki je letos potekal od 3. oktobra do 21. novembra, prvič v virtualnem formatu. V okviru našega tima družini prijaznega podjetja smo zaposlene na tedenski ravni povabili k ogledu vseh osmih dogodkov, organizirali pa smo tudi dve interni pogovorni delavnici, kjer so naši sodelavci imeli priložnost izmenjati svoje poglede in se s pomočjo praktičnih vaj poglobiti v izbrano tematiko dogodka.

Z začetkom decembra smo v podjetju odprli Mesec hvaležnosti. S kampanjo »Neguj odnose, reci hvala!« želimo spodbuditi in okrepiti dobre medosebne odnose med sodelavci. Za vse, ki bi želeli izkazati hvaležnost, smo zagotovili natisnjene in elektronske kartice hvaležnosti in povabili zaposlene, da izpolnjene izročijo sodelavcem v zahvalo, po želji jih tudi nalepijo na posebno tablo na lokaciji oziroma naložijo na skupno platformo. Za vse sodelujoče smo v duhu kampanje pripravili tudi simbolična darila.

Zakaj menite, da je model 20 let izobraževanja, 40 let dela preživet?

V Danfoss Trati verjamemo, da mora v sodobnem VUCA-okolju oziroma okolju neprestanih sprememb izobraževanje potekati vseživljenjsko, saj je treba v stalno spreminjajočem se svetu kompetence pridobivati na novo oziroma dograjevati skladno z izzivi in odgovornostmi, s katerimi se posameznik sooči na svoji karierni poti. Poklic ni več eden sam, poklicev je na aktualnih življenjskih poteh več.

Je pri vas še vedno prisoten model učenja 70:20:10?

Podpiramo uveljavljeno usmeritev, da zaposleni 70 odstotkov svojega znanja pridobi iz izkušenj na svojem delovnem mestu, z rotacijo med različnimi delovnimi mesti oziroma prek sodelovanja v projektih in raznovrstnih iniciativah. Dvajset odstotkov znanja pridobi s pomočjo povratne informacije prek udeležbe v coachingu, mentoringu, ocenjevanju delovne uspešnosti in mreženju. Le 10 odstotkov znanja zaposleni pridobi z udeležbo v formalnem izobraževanju, to je na zunanjih konferencah, tečajih in izrednem študiju.

Čez deset let bo v Sloveniji 175.000 manj delovno aktivnih ljudi, zato bo pomembno aktivirati znanje, izkušnje in talente vseh generacij, predvsem starejših. Ste prejemnik priznanja »z leti še vedno zavzeti« v natečaju Starejšim prijazno podjetje. Kaj vam to pomeni?

Z že tretjič zapored prejetim priznanjem »z leti še vedno zavzeti« smo hvaležno prejeli potrditev za uspešnost svojih prizadevanj. Menimo, da je pri delu z zaposlenimi obvezno upoštevati različne starostne skupine in identificirane preference posameznih skupin. Zato vse »z leti še vedno zavzete posameznike« povabimo, da prispevajo k razvoju kulture, ki jih bo spodbujala tudi v prihodnje. Javno priznanje, kot je nagrada starejšim prijazno podjetje, nam pomaga, da je pomembnost biti aktiven pri delu s starejšimi vidna, in to nam daje motivacijo za nove aktivnosti.