»Pet labodov vsak dan živahno plava in preletava bajer,« so sporočili predstavniki parka, potem ko so morali zaradi potrjenega primera ptičje gripe v prejšnji teden omejiti dostop do območja bajerja. Tja se je sicer v minulih dneh vrnilo veliko ptic, predvsem rac mlakaric. Kljub temu bo prepoved dostopa nepooblaščenih oseb h Koseškemu bajerju trajala predvidoma do 4. januarja. Velika večina obiskovalcev sicer upošteva omejitev gibanja v okolici bajerja, z informiranjem se je hitro povečal delež obiskovalcev, ki razume, zakaj je omejitev potrebna.

»Na državni ravni so se že začeli pogovori za pripravo ukrepov za učinkovitejše odzivanje v podobnih primerih, predvsem ko gre za sobivanje mesta in narave,« so dodali. Prvi primer visoko patogene aviarne influence podtipa H5N8 so letos v Sloveniji konec novembra potrdili pri poginjenem labodu grbcu, najdenem na obali v Fiesi v občini Piran, drugega pa na obali v občini Izola. V začetku prejšnjega tedna so primer potrdili v Ljubljani.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je rejce tako že večkrat opozorila, naj dosledno izvajajo predpisane biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo. Pomembno je tudi, da rejci pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnihkoli sprememb, kot so pogini, padec nesnosti, neješčnost in spremembe v obnašanju živali, o tem nemudoma obvestijo veterinarja.

Aviarna influenca, znana kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi. Bolezen se širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Človek lahko širi virus s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi. Ni pa podtip H5N8 nevaren za ljudi.