V že tako zahteven in zapleten kranjski projekt Gorki 2, namenjen urejanju komunalne infrastrukture, je, podobno kot v številne druge, posegla epidemija. Namesto da bi se prebivalci Predoselj in Mlake pri Kranju v teh dneh lahko domov pripeljali po novem asfaltu, kot to velja za prebivalce Britofa in Orehovelj, bodo nekateri morali počakati do sredine pomladi. Kot opisuje mag. Andrej Ivanc, vodja okoljevarstva v podjetju Riko, ki skupaj s podjetnem Pirc Gradnje izvaja ta obsežen projekt, so za to krive omejitve, povezane z epidemijo, ki so v delo posegle že marca. »Predpisana je bila potrebna izolacija oseb, zaradi česar je bilo oteženo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Iz istih razlogov je bila otežena dobava gradbenih materialov, ki smo jih nujno potrebovali za gradnjo. Zaustavljen je bil celoten javni promet, upoštevati smo morali priporočila o omejenem številu oseb na gradbiščih. Zaradi vsega naštetega dela potekajo z nižjo storilnostjo,« dogajanje na gradbiščih kranjskih naselij v okviru projekta opisuje Ivanc.

Konec del konec maja prihodnje leto

»Zdaj smo prišli v zimsko obdobje, ko se asfaltne baze zapirajo. Asfaltiranje okoli 20 odstotkov površin moramo preložiti v spomladanski čas,« pravi Ivanc. »V tem času bomo vsem prebivalcem zagotovili nemoten dostop do njihovih bivališč,« obljublja. Izvajalci po Ivančevih besedah računajo, da bi vsa dela končali do konca maja prihodnjega leta. Veliko pa je odvisno tudi od vremena. Če bo zgodnja pomlad toplejša, bodo svoja vrata prej odprle tudi asfaltne baze in zaključna dela na manjkajočih odsekih bi se lahko v spomladanskem času začela in končala prej, kot je trenutno v načrtu.

Sicer pa so v naseljih Britof in Orehovlje že vgradili vso komunalno infrastrukturo ter sočasno poskrbeli še za javno razsvetljavo, plinovod, električne vode in telekomunikacijske napeljave. Vse ceste in ulice so že asfaltirali z grobim in finim asfaltom ter poskrbeli za prometno signalizacijo. Nekaj več dela izvajalce še čaka v Predosljah, kjer polagajo zadnje metre komunalne infrastrukture. Na odsekih ulic, kjer so dela zaključena, pripravljajo podlago za spomladansko asfaltiranje. Glavna cesta skozi Predoslje je dokončana vključno s prometno signalizacijo, pločnikom in javno razsvetljavo. V Mlaki pri Kranju je vgradnja komunalne infrastrukture končana, izvajalci ulice pripravljajo na asfaltiranje. »Zaradi velikega števila ulic in goste poselitve se zaradi zagotavljanja dnevnega dostopa stanovalcem dela lahko izvajajo izključno po posameznih ulicah, zato se dnevno spreminjajo lokacije zapor oziroma obvozov,« še dodaja Ivanc.

Župan Rakovec: Nepremičninam po ureditvi zraste vrednost

Župan MO Kranj Matjaž Rakovec opozarja, da s projektom Gorki 2 priključujejo dodatnih 2664 prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zgradili so dobrih 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja in pet črpališč odpadne vode. Občina je ob tem poskrbela še za obnovo 15 kilometrov vodovodnega omrežja, za 13 kilometrov obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije, za pet kilometrov dodatne javne razsvetljave in dodatnih 250 metrov pločnika na prometno nevarnem odseku v Britofu.

»Vzpostavljamo pogoje za čisto in zdravo okolje ter temelje za njegovo ohranjanje. Tudi reko Kokro bomo naredili še bolj čisto, bolj čista postaja pitna voda, skrbimo pa tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in višjo kakovost bivanja,« opisuje Rakovec. Vse to pa po njegovih besedah dviguje tudi vrednost nepremičnin na tem območju, je izpostavil kot eno od posrednih dobrobiti projekta za tamkajšnje prebivalce.