Zvišanje povprečne plače za oktober glede na septembrsko je bilo izrazitejše v javnem sektorju. Kot so navedli na statističnem uradu, se je namreč v javnem sektorju povprečna bruto plača na mesečni ravni zvišala za 2,9 odstotka (v institucionalnem sektorju država za 3,3 odstotka), v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 0,3 odstotka.

Najopaznejše zvišanje povprečne plače so zabeležili v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 10,2 odstotka), najbolj pa se je znižala v gostinstvu (za 9,2 odstotka). Na zvišanje povprečne bruto plače v zdravstvu in socialnem varstvu je po pojasnilih statističnega urada med drugim vplivalo višje izplačilo dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19.

Znižanje povprečne bruto plače v gostinstvu pa je v veliki meri posledica večjega števila napotitev zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo v drugi polovici oktobra in povečanja števila zaposlenih oseb, ki so opravljale delo z delovnim časom, krajšim od polnega.

Če bi se povprečna bruto plača za oktober izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur in ne glede na število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, bi se povprečna bruto plača v zdravstvu in socialnem varstvu zvišala za 10,4 odstotka, medtem ko bi se v gostinstvu znižala za 0,9 odstotka.

Povprečna bruto plača za oktober je bila sicer najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (2605,03 evra), sledila je povprečna bruto plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2518,43 evra).

V medletni primerjavi je bila oktobrska povprečna bruto plača višja za 4,6 odstotka, povprečna neto plača pa je bila za 5,3 odstotka višja kot oktobra lani.