»Vsakdo jo sicer lahko prostovoljno pokaže, a nikomur ni tega treba storiti,« pravi odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Za vpogled v aparat bi policisti potrebovali odredbo sodišča. Če aplikacije ne bo videl, pa bo policist štel, da prehod občinske meje ni dovoljen. Sledi lahko postopek zaradi prekrška, kot je to veljalo pred uveljavitvijo pravila, da je z aplikacijo občinske meje mogoče prestopati. V postopku ima vsakdo možnost pritožbe, v kateri lahko dokazuje, da mu je bila globa izrečena neupravičeno.

Po mnenju pravnikov, s katerimi smo govorili včeraj, bi se v postopku najverjetneje izkazalo, da je bil ukrep protiustaven (na primer zaradi diskriminacije in zaradi drugih v članku naštetih razlogov).

»Zavedati pa se je treba, da gre v pravnem smislu za 'neznani teritorij'. Gre za ukrep sui generis. Prakse s tega področja v Sloveniji še nimamo,« pravi Kovačič Mlinar. Obenem bodo v precepu tudi policisti: po eni strani bodo določbo iz odloka morali izvrševati, po drugi strani pa se bodo zavedali, da bodo posledice verjetno protiustavne. »Ob tako nejasnih situacijah, ko bo teža odločitve padla na posameznega policista, pa nastopi izjemno velika nevarnost zlorab, arbitrarnega odločanja in celo podkupnin. Kako se bo odločil policist, ko ni jasno, kako naj se odloči? Zato bi bilo veliko bolje, če bi država za omejevanje epidemije izbrala kakšen drug, bolj jasen ukrep,« opozarja Kovačič Mlinar.