Zadolževanje v trenutnih ugodnih razmerah je kot ogenj. Če dolg ustrezno uravnavamo, se lahko ogrejemo in nam koristi, če pa se ognju preveč približamo, se opečemo ali celo zgorimo. Zato je pri zadolževanju potrebna previdnost in se ne gre vdajati iluziji, da so zaradi trenutnega ugodnega zadolževanja odprta vsa vrata. Gre za to, da kljub ugodnim pogojem zadolževanje ohranimo na nizki ravni, da novi dolg dejansko namenimo krepitvi gospodarskega potenciala in da ob trenutno danih ugodnih pogojih financiranja vsako leto znižujemo izdatke za obresti, ki gredo iz tekočega državnega proračuna. Večer v soboto