Sredi leta podpisano pismo o nameri med kmetijskima zadrugama (KZ) Krka Novo mesto in Trebnje je dobilo epilog. Direktorja obeh zadrug sta te dni podpisala pogodbo o pripojitvi novomeške k trebanjski. Čakajo le še na soglasje agencije za varstvo konkurence. Če bo prispelo v teh dneh, bi lahko največja kmetijska zadruga v Sloveniji, ki so jo poimenovali Kmetijska zadruga Trebnje - Krka, začela delovati s 1. januarjem 2021. Z 250 zaposlenimi bo zadruga, katere sedež bo v Trebnjem, tudi eden večjih zaposlovalcev v tem delu države.

Nova zadruga bo združevala okoli tisoč članov oziroma ustanoviteljev in s tem prav toliko kmetijskih gospodinjstev. Na podlagi lanskih rezultatov, ko je KZ Krka ustvarila 17,5 milijona evrov prihodkov, trebanjska zadruga pa skoraj 47 milijonov, vodstvo združene zadruge napoveduje okrog 65 milijonov evrov prihodka. »Od podpisa pisma o nameri smo vzpostavili stabilno poslovanje obeh zadrug, kar zagotavlja dobro popotnico tako za samo zadrugo kot za zaposlene in člane skupne zadruge,« pravi direktor trebanjske zadruge Stanko Tomšič, ki bo vodil tudi novo, združeno zadrugo.

Trebanjska zadruga pokrila novomeške dolgove

Še bolj zadovoljni so lahko v novomeški zadrugi, saj so s pripojitvijo po besedah direktorja Antona Prusa dobili zanesljivega partnerja in prekinili dolgoletno slabo poslovanje, ki je imelo za posledico likvidnostne težave in vse težje dogovore z dobavitelji. »Kljub uspešni poslovni sanaciji v zadnjih letih sami nismo dosegli preboja pri financiranju starih bančnih obveznosti, kriza zaradi koronavirusa pa je razmere v kmetijskem sektorju še zaostrila.« Obveznosti novomeške zadruge do bank in dobaviteljev je bilo po Prusovih besedah za okoli štiri milijone evrov in jih je na podlagi julijskega pisma o nameri pokrila trebanjska zadruga.

Kot dodajajo v združeni zadrugi, so se prvi sinergijski učinki pokazali že med postopkom združevanja. Na podlagi zmanjšanja stroškov in povečevanja obsega poslovanja naj bi zagotavljali tudi boljše pogoje pri poslovanju s člani zadruge.

Upravna odbora kot tudi zbora članov obeh zadrug sta pripojitev potrdila soglasno. »Zdaj želimo čim prej povrniti zaupanje kmetov, ki smo ga v zadnjih letih izgubili. Kmet bo zadovoljen, ko bo za svoje pridelke in proizvode dobil primerno plačilo. Želim si, da bi se kmetje bolj povezovali, več sodelovali in bili bolj složni,« ob tem dodaja predsednik novomeške zadruge Pavel Vidic. ds