Z javnim natečajem za novo stavbo Gimnazije Šentvid in novo telovadnico za Osnovno šolo Šentvid ljubljanska občina in ministrstvo za šolstvo, znanost in šport iščeta najboljše predloge za ureditev prostorske stiske obeh šol, ki si že od leta 1958 delita skupno šolsko stavbo.

»Kljub vsem kasnejšim prizidkom, medzidkom in provizorijem, s katerimi sta šoli reševali prostorsko stisko, je šolskega prostora za optimalno delo še vedno premalo,« je pojasnilo vodstvo osnovne šole, »z zgraditvijo nove gimnazije bosta obe šoli pridobili ustrezen prostor za izvajanje svojih programov, z zgraditvijo nove telovadnice za osnovno šolo pa bo tudi osnovnošolcem omogočen vsestranski in kvaliteten pouk športa.«

Gimnazija z observatorijem in planetarijem

Cilj natečaja je torej pridobiti najboljši arhitekturni rešitvi za stavbo gimnazije in novo telovadnico ter urbanistična ureditev tega šolskega kompleksa. Na podlagi rezultatov natečaja bosta občina in ministrstvo z avtorjem zmagovalne rešitve sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stavb in ureditev okolice. Gradnjo gimnazijske stavbe bo financiralo ministrstvo, gradnjo telovadnice pa Mestna občina Ljubljana. Ker gre torej za dve ločeni naložbi, morajo arhitekti predvideti takšne rešitve, ki bodo omogočale neodvisno gradnjo obeh novih stavb in jasno razdelitev lastništva prostorov. Ker pa bodo dijaki šentviške gimnazije uporabljali jedilnico v osnovni šoli, investitorja zahtevata od arhitektov, da gimnazijo in šolo smiselno povežejo, po možnosti s pokritim koridorjem, ki bo dijakom omogočal dostop do jedilnice.

Ministrstvo za izobraževanje potrebuje šolsko stavbo za 656 dijakov in 64 zaposlenih, njena posebnost pa bosta multimedijska učilnica s planetarijem in observatorijem na strehi za potrebe astronomskega krožka. Multimedijska učilnica naj bi poleg običajne opreme imela kupolast strop, prek katerega je napeto belo platno.

Ljubljanska občina pa želi velik telovadni prostor, ki ga je s pregradno zaveso mogoče razdeliti na tri manjše telovadne prostore. Poleg tega šentviška osnovna šola potrebuje manjšo telovadnico, ki bo plesna dvorana in borilnica.

Prizidke bodo porušili

V obstoječem šolskem kompleksu v Šentvidu se prostori gimnazije in osnovne šole prepletajo. V bodoče naj bi bili šoli ločeni. Osnovna šola bo ostala v najstarejšem delu obstoječe stavbe, ki je bila zgrajena med letoma 1956 in 1957 po načrtih arhitekta Nikolaja Bežka. Stavba, ki jo je načrtoval Bežek, sicer učenec Plečnikove šole, je uvrščena v skupino varovanih šolskih objektov v Ljubljani in se v celoti ohranja, je razvidno iz projektne naloge. Preostali prizidki, ki so bili zgrajeni v letih 1969 in 1992, bodo porušeni in na njihovem mestu je predvidena gradnja nove gimnazijske stavbe.