Da veliko pomanjkanje socialnih stikov močno vpliva na socializacijo, povzroča osamljenost in druge psihične težave, opozarja statistika TOM telefona, prav tako na to opozarjajo strokovnjaki. Pojavlja se več nasilja v družini, več depresivnosti, samopoškodovanja in žal tudi samomorilnosti. Skrbijo nas nenadomestljive posledice izgube praktičnih in socialnih veščin, ki so jih otroci s posebnimi potrebami ob pomoči strokovnjakov in staršev pridobivali več let, a so jih v tem času izgubili. Zaskrbljenost njihovih staršev, ki niso vešči usmerjanja in poučevanja svojih otrok, je zato toliko večja. Kljub odločitvi ustavnega sodišča ustanove, ki skrbijo za otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ostajajo zaprte.

Vlado RS in vse pristojne pozivamo, naj v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča te ustanove odprejo. Pozivamo tudi, naj bo odprtje šol, vrtcev in drugih izobraževalnih ustanov prednostno pri rahljanju ukrepov za zajezitev covida-19. Razumemo gospodarstvenike in njihove težave, pa vendar – če bodo vrtci in šole odprti, otroci v varnem šolskem okolju, bodo tudi starši lahko opravljali delo.

Ministrstva in vse, ki delujejo na področju življenja otrok, pozivamo k načrtovanju ukrepov za socialno izključene skupine oziroma možnosti, da pridejo varno do stika s svetovalci, vrstniki, do potrebne pomoči, ki bo krepila psihično zdravje. Pogrešamo ukrepe pomoči za vse, ki jim način učenja na daljavo povzroča težave. Nevladniki lahko pomagamo, a to ni dovolj. Pomoč bi morala biti sistemska. Veseli bomo rahljanja ukrepov, odprtja določenih storitev, tudi trgovin, a prepričani smo, da mora biti na prvem mestu skrb za dobrobit otrok.

Zato – naj bo odprtje vrtcev, šol in drugih izobraževanih ustanov prednostno!

Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije dr. Albert Mrgole, predsednik nacionalne mreže Tom telefon Vlasta Nussdorfer, predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice