Prvi primer visoko patogene aviarne influence podtipa H5N8 so letos v Sloveniji konec novembra potrdili pri poginjenem labodu grbcu, najdenem na obali v Fiesi v občini Piran, drugega pa na obali v občini Izola. V začetku tega tedna so primer potrdili v Ljubljani.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je rejce tako že večkrat opozorila, naj dosledno izvajajo predpisane biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo. Pomembno je tudi, da rejci pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnihkoli sprememb, kot so pogini, padec nesnosti, neješčnost in spremembe v obnašanju živali, o tem nemudoma obvestijo veterinarja.

Aviarna influenca, znana kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi. Bolezen se širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Človek lahko širi virus s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi. Ni pa podtip H5N8 nevaren za ljudi.