Po navedbah agencije je Slovenija v preteklih letih z uravnoteženo gospodarsko rastjo utrdila močan fiskalni in zunanjetrgovinski položaj, ki ji bo omogočil prebroditi krizo, ki jo prinaša covid-19. Agencija pozdravlja protikoronske ukrepe vlade, ki bodo po njenem mnenju preprečili dolgoročne negativne posledice na gospodarstvo, so navedli na ministrstvu.

Trenutni spopad s fiskalnimi šoki državi olajšujejo med drugim nizki stroški javnega dolga, ki so posledica tako monetarne politike Evropske centralne banke kot negativnih obrestnih mer, ki jih trenutno dosegajo 10-letne državne obveznice, so nadaljevali na ministrstvu.

Potrditev bonitetne ocene po njihovih navedbah odseva visok BDP na prebivalca, članstvo Slovenije v monetarni uniji, presežek tekočega računa plačilne bilance, trden in stabilen institucionalni okvir države ter predvideno stabilizacijo javnega dolga, ki naj bi po letu 2022 začel ponovno upadati.

V letošnjem letu večina agencij ohranja bonitetno oceno Slovenije nespremenjeno, bonitetna agencija Moody's pa jo je v začetku oktobra zvišala za eno stopnjo na A3 in ji pripisala stabilne obete. »Slovenija še naprej ostaja za tuje investitorje zaupanja vredna država,« so sklenili na ministrstvu.