Vse od osnovne šole naprej se vključuje v različne programe za ozaveščanje o varstvu okolja. Sodeloval je s programom Združenih narodov za okolje, nevladno organizacijo WWF in tudi železniško upravo v Delhiju. Na ta projekt, pri katerem so z njegovo šolo ustanovili poseben eko krožek, ki je z delovnimi akcijami mladih skrbel za čistočo na železniških postajah in v njihovi bližini sadil drevesa, je Bala še posebej ponosen. Mlade spodbuja, naj uporabljajo javni potniški promet ali kolesa, kadar je to le mogoče. Zelo pozorno spremlja kakovost zraka v Delhiju in jo meri večkrat dnevno. Podobno kot znanstveniki tudi sam ugotavlja, da onesnaženost zraka v indijski prestolnici tudi v »dobrih dneh« petkrat presega mejne vrednosti. Različni projekti, ki se jih je lotil, so ga privedli do prepričanja, da je za zaščito okolja vsak dan treba prispevati svoj delež. Pred dnevi je s štirimi drugimi mladimi okoljevarstveniki s pomočjo britanskega BBC razpravljal z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresem, o tem, kaj je še možno storiti za zaščito okolja. Guterres, ki v zadnjih dneh opozarja, da je temeljni cilj 21. stoletja, da človeštvo po stoletjih eksploatacije sklene mir z naravo, je v pogovoru z mladimi izpostavil tudi zaveze razvitega sveta do držav v razvoju. Bali pa je poudaril, da ne zadostuje zgolj to, da se njegova država odloči zmanjšati onesnaževanje ozračja, temveč morajo k temu s spoštovanjem zavez iz pariškega podnebnega dogovora prispevati tudi razvite države, tudi tako, da bodo državam v razvoju kot pomoč pri spopadanju z okoljskimi spremembami vsako leto namenile 100 milijard dolarjev.