Kranj naj postane »občina po meri invalidov«, so jeseni občini posredovali pobudo iz Medobčinskega društva invalidov Kranj. Soglasje h kandidaturi je pred kratkim dal tudi mestni svet. »Načrtujemo, da bi se na razpis prijavili konec leta 2021. Prihodnje leto bo čas za pripravo vse potrebne dokumentacije za kandidaturo,« pravi župan MO Kranj Matjaž Rakovec. »Mestna občina Kranj že zdaj posveča posebno skrb invalidom in temu namenja različna sredstva za invalide, v skupni višini 1,3 milijona evrov na leto. Si bo pa v prihodnjih letih prizadevala še izboljšati razmere za življenje invalidov v občini,« obljublja župan.

Invalidi si obetajo enake možnosti

»Od listine Občina po meri invalidov – invalidom prijazna občina si obetamo, da bi projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti. S tem bi se okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, da z akcijo učinkovito povežejo vse dejavnike na lokalni ravni. Listina pomeni uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov in priložnost za novo kakovost življenja vseh občanov, ne le invalidov,« ob tem izpostavlja predsednik Medobčinskega društva invalidov Kranj Janez Zelnik.

Predsednik kranjskega medobčinskega društva invalidov meni, da se v zadnjem času stvari v Kranju, vsaj za invalide, odvijajo v pravo smer. Februarja lani je župan Rakovec sklical sestanek predstavnikov organizacij, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Posledica je bila ustanovitev občinske komisije za osebe s posebnimi potrebami. Sodelujoči so sestavili seznam težav, s katerimi se v Kranju soočajo invalidi, in na njem temelji tudi program dela komisije. Ta je pristojnim institucijam posredovala predloge z naborom izpostavljenih težav ter jim, kot pravi Zelnik, dodala tudi roke za njihovo odpravo. »Postavil se je tudi finančni načrt. Vendar pa je postopno odpravljanje ovir za invalide upočasnila letošnja epidemija,« navaja predsednik društva.

Vse manj visokih robnikov

Nekaj pomanjkljivosti, ki so invalidom oteževale življenje, so pristojni po besedah Zelnika že odpravili. Med temi omenja ureditev dvigala in klančine za gibalno ovirane v stavbi Mestne občine Kranj, v Mestni knjižnici Kranj, na Gradu Khislstein in drugje. »Postopoma se izboljšuje cestna infrastruktura, prilagaja se slepim, slabovidnim in gibalno oviranim, na parkiriščih so urejeni parkirni prostori. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da se poglabljajo robniki na pločnikih in kolesarskih poteh, kajti tudi sam sem imel zaradi robnikov že nekajkrat težave,« predsednik društva opisuje svoje osebne izkušnje.

Kaj pa bi bilo za bolj kakovostno življenje invalidov v Kranju treba še storiti? »Besedna zveza izenačevanje možnosti pomeni proces, v katerem različne sisteme družbe in okolja, kot so na primer javne službe, razne dejavnosti, informacije in dokumentacija, naredimo dostopne vsem, zlasti invalidom. Invalidi so člani družbe in imajo vso pravico, da ostanejo v svojem domačem okolju. Dobiti morajo podporo, ki jo potrebujejo znotraj rednih struktur izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja in socialnih služb,« poudarja Zelnik. Za dosego vseh teh ciljev je po njegovem treba nadaljevati začrtano, mestni svet pa bi moral po njegovem imenovati tudi posebno delovno skupino, ki bo pripravila nekaj dokumentov, pomembnih za invalide: predlog analize uresničevanja standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov, predlog akcijskega načrta občine s konkretno opredeljenimi nalogami…