Še pomembnejša sprememba, ki je potrebna takoj, je novi zakon o javnih zavodih. Zdaj veljavni je bil sprejet še pred ustavo, zato bi že zdavnaj moral biti obnovljen. Ta zakon je dejansko nelegalen, a to še ni najhujše. Najslabše je, da ne definira javne službe in tudi ne javno-zasebnega partnerstva, s tem pa direktorjem zavodov ne omogoča ekonomsko razumnega in strokovno utemeljenega poslovanja. Jasno je, da novega zakona o javnih zavodih nismo dobili zato, ker se politika noče odpovedati kontroli nad intelektualnim delom države. Skrajni čas je, da se to spremeni, in takrat bo verjetno tudi pravi čas za združevanje po vzoru tujih uspešnih univerzitetno-inštitutskih sistemov. V Sloveniji bi lahko imeli sistem, ki bi se imenoval Slovenska univerza, a ga ne bo, dokler jasno ne definiramo, kaj je javna služba na univerzi, ki jo plačuje država, ter kaj ni javna služba. Pri nas je zdaj vse pomešano. Delo