Samozaposleni so bili do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni že spomladi ob prvi razglasitvi epidemije, vnovič pa jim je to obliko pomoči države ponudil peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel 15. oktobra.

Tistim, ki izpolnjujejo pogoje in so do 30. novembra vložili izjavo, da zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, je Furs nakazal mesečni temeljni dohodek za november ali za oktober in november skupaj.

V obeh dosedanjih nakazilih je mesečni temeljni dohodek prejelo 33.794 različnih zavezancev v skupnem znesku 69,78 milijona evrov.

Peti protikoronski zakon pa samozaposlenim poleg mesečnega temeljnega dohodka ponuja tudi delno povračilo izpada prihodkov zaradi odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok. Vrednost tega ukrepa je od 250 do največ 750 evrov mesečno, vendar se izključuje z ukrepom mesečnega temeljnega dohodka.

Iz tega naslova je Furs danes 1087 samozaposlenim, družbenikom in kmetom nakazal 434.500 evrov za november ali za oktober in november skupaj. Sredstva so prejeli tisti zavezanci, ki so vlogo vložili do 30. novembra in ki so izpolnjevali zakonske pogoje. V obeh dosedanjih nakazilih je ta sredstva prejelo 1157 različnih zavezancev v skupnem znesku 465.000 evrov.