Visokošolsko izobraževanje spreminja življenja, a tudi samo se mora preobraziti, da bo lahko še naprej prispevalo k oblikovanju boljše prihodnosti Evrope.

Začetek te preobrazbe bo zaznamoval postopek posvetovanj o agendi za preobrazbo visokošolskega izobraževanja, ki ga začenjam na evropskem vrhu o izobraževanju 10. decembra. Postopek bo zajemal spletno javno posvetovanje, ki se bo začelo v začetku prihodnjega leta, ter večmesečna ciljno usmerjena posvetovanja z visokošolsko in raziskovalno skupnostjo. V posvetovanja bodo v celoti vključeni tudi študenti in študentke. Leto 2020 za študente in študentke ter visokošolske institucije ni bilo običajno leto. Ni jim preostalo drugega, kot da se prilagodijo. Zaradi posledic krize zaradi covida-19 so morale univerze po vsej Evropi praktično čez noč preiti na spletno učenje. Priča smo bili trdni odločenosti študentov, raziskovalcev, predavateljev in vodstva, da bo ta preobrazba uspešna.

A pokazali so se tudi izzivi. Kriza je razkrila neenakosti v naših družbah, zlasti digitalni razkorak. Prikrajšani študenti in študentke niso prejeli podpore, ki so jo potrebovali, mnogi, ki so za financiranje študija morali delati, so izgubili delo. S težavami so se spopadali tudi profesorji in profesorice, saj so številni spletno izobraževanje izvajali brez ustrezne priprave in usposabljanja. Mnoge visokošolske institucije na začetku krize niso imele ustrezne infrastrukture ali zmogljivosti za prehod na spletno učenje.

Pandemija covida-19 je pospešila preobrazbo visokošolskega sektorja in v takem tempu je treba zdaj nadaljevati. Sektor mora privabiti in podpirati bolj raznoliko študentsko populacijo. Ponuditi mora prožnejše modele učenja, ki bodo bolj upoštevali potrebe študentov, in tudi spletno učenje. Vključevati mora problemsko in interdisciplinarno učenje s poudarkom na dejanskih izzivih. Sektor si mora prizadevati za več mednarodnega sodelovanja in konkurence, ki vodita k večji mobilnosti.

Raziskovalni in inovacijski sektor visokošolskih institucij bo prav tako mogoče preobraziti s privlačnejšimi karierami na področju raziskav in z zagotavljanjem enakih možnosti, tesnejšim sodelovanjem z drugimi sektorji na lokalni ravni in večjim prenosom znanja.

S kolektivnim znanjem Evrope se bo visokošolski sektor hitreje preobrazil. Komisija je jeseni sprejela več predlogov, v katerih ima znanje osrednjo vlogo. Z uresničitvijo evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 bomo zagotovili visokokakovostno in vključujoče izobraževanje, ki bo dostopno vsem, hkrati pa se bomo trudili za uspešen prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo. Akcijski načrt za digitalno izobraževanje bo podpiral uporabo tehnologije v izobraževanju in razvoj digitalnih kompetenc. Evropski raziskovalni prostor bo Evropi omogočil, da s čezmejnim sodelovanjem doseže ambiciozne cilje na področju raziskav in inovacij.

V prihodnjem letu bomo z visokošolsko in raziskovalno skupnostjo skupaj oblikovali agendo za preobrazbo visokošolskega izobraževanja. Naš cilj je opolnomočiti visokošolski sektor, da se bo lahko soočil z izzivi in priložnostmi prihodnosti, in sicer s pristopom, ki zajema izobraževanje, raziskave, inovacije in koristi za družbo, ob tem pa v celoti upoštevati raznolikost sektorja. Na podlagi dosedanjih posvetovanj bi se agenda lahko osredotočila na krepitev vključevanja in odličnosti, digitalni in zeleni prehod, sodelovanje, inovacije in mednarodno konkurenčnost.

Pri oblikovanju agende se bomo zgledovali po pobudi Evropske univerze, v katero je vključenih 41 univerz z več kot 280 visokošolskimi institucijami in ki se podpira z evropskimi sredstvi za izobraževanje in raziskave. Ta pobuda korenito spreminja visokošolsko izobraževanje in raziskave.

Javno posvetovanje o agendi za preobrazbo visokošolskega izobraževanja bo odprto za vse. Predstavila sem nekaj po našem mnenju potrebnih sprememb, vendar vse zainteresirane vabim, da izrazijo svoje mnenje in predstavijo svojo vizijo prihodnosti sektorja. Veselim se sodelovanja z državljani in državljankami po vsej Evropi v prihodnjem letu, da skupaj preobrazimo svet visokošolskega izobraževanja.

Marija Gabriel je evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade.