Ob branju sestavka ne moremo mimo dejstva, da je dr. Zdenka Čebašek Travnik izpadla iz boja za ponovno predsednikovanje Zdravniški zbornici in ostajata v drugem krogu volitev kandidatki prof. dr. Beović in ga. Tanja Petkovič. Vtis je, da dr. Čebašek-Travnikova z napadom ad personam (na prof. dr. Bojano Beović) poskuša pomagati drugi kandidatki. Tudi to je legitimno, čeprav ne prav higienično.

Zdaj pa k bistvenemu. Povsod po svetu je obvladovanje epidemije covida-19 najprej strokovni in nato še politični problem. Prav stroka in politika sta ključna dejavnika, ki lahko bistveno prispevata k zaviranju epidemije. Pomembno vlogo lahko odigrajo tudi mediji, ki z racionalnim in ne spolitiziranim ali celo napačnim obveščanjem pravočasno seznanjajo javnost o različnih vidikih epidemije. Vendar je to premalo. Vse epidemiološke študije dinamike covida-19 poudarjajo kot enega od bistvenih tudi odgovor ljudi na epidemijo in na nujne ukrepe vlad. Ta odgovor se giblje med večinskim spoštovanjem osnovnih higienskih priporočil in zapovedanih vladnih ukrepov pa vse do rezistence in celo državljanske neposlušnosti. Odgovor ljudi je odvisen od kulturnega okolja, političnih razmer in drugih dejavnikov, od katerih je zelo pomembno zaupanje ljudi v stroko in ukrepe vlade. V tej luči je mogoče označiti sestavek predsednice Zdravniške zbornice kot nekoristen ali celo škodljiv, saj neargumentirano vzbuja nezaupanje v lastno medicinsko stroko. Če kaj, potem zdaj potrebujemo več razuma, umirjenosti in krepitve zaupanja vsaj v stroko, če že aktualna politika (koalicija in opozicija) ne vzbuja dovolj zaupanja ljudi.

Peter Maček, Brezovica