Pravica do obveščenosti in pravica do svobode izražanja sta prvi pogoj demokracije, zato ogrožanje Slovenske tiskovne agencije v srži ogroža demokratični ustroj slovenske družbe.

Svoboda izražanja je temeljna vrednota Mednarodnega PEN, svetovne pisateljske organizacije, ki prihodnje leto praznuje stoletnico ustanovitve. Gre za prvo mednarodno organizacijo, ki je leta 1933 na kongresu v Dubrovniku obsodila nacizem in fašizem, pri tej zgodovinski gesti pa je pomembno vlogo odigrala tudi slovenska delegacija.

Sledeč temu svetlemu vzoru, odločno obsojam nevarne posege vlade RS v svobodo izražanja in pravico do obveščenosti ter pozivam javnost, da zaščiti STA, svoj informacijski servis.

Boris A. Novak

podpredsednik Mednarodnega PEN