V sklopu nadgradnje železniške proge Ljubljana–Divača bo obnovljena oziroma dograjena tudi železniška postaja v Borovnici, kar bo državo, ki si obeta tudi evropsko sofinanciranje v finančni perspektivi 2021–2027, stalo okoli 14 milijonov evrov. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da predvidevajo začetek gradnje v letu 2025. Zgradili bodo nov bočni in otočni peron ter podhod za zunajnivojski dostop na perone, ki bo opremljen z dvigali za gibalno ovirane. Na borovniški občini so si želeli, da bi bil zunajnivojski dostop do peronov zagotovljen z obeh strani. Pravijo, bi tako povezal del Borovnice, ki leži na drugi strani železniške proge, »pod katero zdaj poteka ozek podhod, ki se do Ceste pod goro nadaljuje s strmim in zavitim stopniščem, kar onemogoča uporabo kolesarjem, staršem z otroki v vozičkih in osebam, ki so pri svojem gibanju vezane na uporabo vozička«.

Direkcija za infrastrukturo občini te želje ne bo uresničila, dostop do podhoda bo tako mogoč le s strani, na kateri je postajno poslopje, kjer so tudi parkirišče P+R, kolesarnica in avtobusna postaja. Na direkciji pravijo, da so predlog obravnavali, vendar so idejo opustili zaradi hriba, ki se strmo dviguje tik ob progi. »Uvodne geološke raziskave so pokazale, da bi bilo treba izvesti obsežne dodatne gradbene ukrepe za stabilizacijo in podporo hriba, ki pa so bili ocenjeni kot ekonomsko neupravičeni. Zato je bila sprejeta odločitev, da se izvede podhod, ki bo dostopen le z ene strani,« pravijo na DRSI. V okviru obnove proge Ljubljana–Divača bodo predvidoma po letu 2022 obnovili odsek med postajama Preserje in Borovnica v vrednosti 33 milijonov evrov, v Borovnici pa načrtujejo tudi gradnjo elektronapajalne postaje med letoma 2021 in 2022 v vrednosti 3,9 milijona evrov.

Kmalu bo zgrajena kolesarnica

Slovenske železnice v Borovnici gradijo tudi kolesarnico v sklopu projekta ureditve parkirnih mest za kolesa na omrežju Slovenskih železnic. Letos in prihodnje leto nameravajo urediti 212 postaj in postajališč. Projekt financira ministrstvo za okolje iz podnebnega sklada. Kolesarnica v Borovnici bo stala dobrih 71.000 evrov in bo končana predvidoma do desetega decembra. Na občini pravijo, da bodo imeli kolesarji na in pri železnici na voljo sto pokritih mest za kolesa. »S tem bo pokritih parkirnih mest za kolesarje celo nekaj več, kot je na P+R parkirišč za avtomobile,« pravijo na občini, kjer opažajo, da pokrita kolesarnica na parkirišču P+R za zdaj zadostuje, a pričakujejo, da se bo do leta 2023, ko bo zgrajena kolesarska povezava Borovnica–Breg pri Borovnici, število kolesarjev bistveno povečalo. Poleg tega je predvidena tudi rekonstrukcija odseka regionalne ceste Vrhnika–Podpeč, pri kateri računajo na evropska kohezijska sredstva. aro