Sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo je bil podpisan 6. decembra 1990. V sporazumu so se vse stranke zavezale, da bodo pri pripravi in izvedbi plebiscita delovale sporazumno in usklajeno, in da se stranke, zastopane v skupščini, zavedajo zgodovinskega pomena odločanja za osamosvojitev na plebiscitu.

Sporazum so podpisali Roberto Battelli (Klub delegatov narodnostne skupnosti), Franc Gradišar (Klub neodvisnih poslancev), Jožef Školč (Liberalno demokratična stranka), Franc Golija (Liberalna stranka), Spomenka Hribar (Slovenska demokratična zveza), Ivan Oman (Slovenska kmečka zveza), Alojz Peterle (Slovenski krščanski demokrati), Viktor Žakelj (Socialistična stranka Slovenije), Ciril Ribičič in Miran Potrč (Stranka demokratične prenove), Dušan Plut (Zeleni Slovenije) ter Jože Pučnik (Socialdemokratska stranka Slovenije).

Na podlagi podpisanega sporazuma je bil istega v skupščini z 203 glasovi za in nobenim proti sprejet zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Ta je potekal 23. decembra 1990. Njegove izide, ki so pokazali na enotno odločitev naroda za samostojno državo, so nato uradno razglasili čez tri dni, 26. decembra, zato vsako leto na ta dan obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan.