Naložbo, ki je ocenjena na 2,4 milijona evrov, bo v celoti financirala občina. Gradbena dela naj bi se začela predvidoma prihodnje leto, končala pa do konca leta 2022. To bo četrti most čez Savo v Krškem, tretjega, ki je del krške obvoznice, so predali namenu februarja lani.

Zasnova projekta mostu za pešce je bila izdelana že v okviru priprave državnega prostorskega načrta za HE Brežice, idejni projekt pa v letu 2011. Kot so sporočili z občine Krško, je julija letos občinski svet potrdil investicijski program, izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Občina naj bi v prvi polovici prihodnjega leta izvedla razpis za izbor izvajalca, v drugi polovici leta pa bi že lahko začeli graditi.

Most širine približno 3,5 metra je zasnovan kot jeklena ločna konstrukcija brez podpornikov, s povozno oziroma pohodno konstrukcijo. Namenjen bo pešcem in kolesarjem. Deloma je že umeščen v prostor, saj je na desnem bregu Save zanj že postavljen temelj.

Prvi most leta 1866

Krško je svoj prvi most po podatkih Posavskega muzeja Brežice dobilo leta 1866. Most je omogočil hitrejši in varnejši prehod čez Savo med Kranjsko in Štajersko. Dotlej je namreč ljudi na obeh rečnih bregovih stoletja povezoval brod. Most dolžine 159 metrov je iz hrastovega lesa izdelal tesarski mojster iz Celja Maksimilijan Stepišnik. Na desni strani mostu so zgradili mitnico, v kateri so pobirali mostnino. Most je bil v uporabi vse do leta 1967, ko so ga zaradi naraščajočega prometa nadomestili z novim železobetonskim mostom, lesenega pa so leta 1971 podrli. ds