Ko so med spomladanskim valom epidemije zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom v Upravni enoti (UE) Ljubljana uvedli obvezno predhodno naročanje po telefonu ali elektronski pošti, so se stranke na začetku soočale s kar nekaj težavami. Zaradi številnih klicev je lahko preteklo precej časa, preden jim je uspelo vzpostaviti povezavo z zaposlenimi in si zagotoviti prosti termin.

Na nas se je takrat denimo obrnila bralka, ki ji kljub večdnevnim poskusom ni uspelo dobiti zveze, zato se je na koncu odpeljala v Litijo in obveznosti uredila na tamkajšnji upravni enoti. Na ljubljanski upravni enoti so namreč takrat mesečno našteli okoli 16.000 klicev in ocenili, da približno tretjini klicateljev ni uspelo dobiti zveze. Kot razlog za težave so navedli omejeno število linij, čakalnih vrst in zaposlenih. Kot eno od možnih rešitev za izboljšanje razmer je načelnik UE Ljubljana Bojan Babič že takrat navedel klicni center. Ob tem je pojasnil, da so s sistemom predhodnega naročanja zadovoljni in bi ga radi obdržali tudi po koncu epidemije, a bi bilo to izvedljivo le s klicnim centrom. Tega je država zdaj tudi najela, najprej sicer za testno obdobje.

Pol leta dolgo testno obdobje

Kot so pojasnili na UE Ljubljana, so konec septembra izvedli postopek izbire zunanjega izvajalca za pomoč pri naročanju strank in izbrali podjetje Unistar LC. Investicija stane 40.000 evrov, denar zanjo pa je zagotovilo ministrstvo za javno upravo. »Klicni center bo najverjetneje začel delovati v drugi polovici decembra,« so napovedali na UE Ljubljana in dodali, da so trenutno pogodbo z izbranim izvajalcem sklenili za testno obdobje šestih mesecev.

Ob tem so v UE Ljubljana pojasnili, da se je sistem neposrednega naročanja strank ob začetniških pomanjkljivostih in prilagoditvah zdaj pokazal kot primer dobre prakse, s katerim so zadovoljne tako stranke, ki se izognejo nepotrebnemu čakanju v čakalnici, kot tudi zaposleni. Zato so ukrep ohranili tudi po majskem preklicu epidemije. »Na tak način smo preprečevali večje število strank naenkrat v uradnih prostorih UE Ljubljana, hkrati pa števila upravnih storitev nismo zmanjšali. Število strank na dan tako ostaja enako kot pred uvedbo tega sistema,« so pojasnili na upravni enoti in dodali, da naročanje trenutno poteka tekoče. Stranke naročajo od tri do pet dni v naprej, čakalna doba pa je največkrat odvisna od vrste storitve in razpoložljivega kadra.

En klicni center, dve lokaciji

Stranke si bodo s pomočjo klicnega centra lahko prosti termin zagotovile na obeh lokacijah, tako v prostorih v Tobačni ulici kot v novih prostorih na Linhartovi cesti, kamor je UE Ljubljana del svojih storitev preselila julija. »Kljub drugemu valu epidemije Upravna enota Ljubljana posluje enako kot do zdaj na obeh lokacijah in ob doslednem upoštevanju predpisov za stranke in zaposlene,« so zagotovili na upravni enoti.

V prostorih na Tobačni lahko stranke tako uredijo vse obveznosti, vezane na upravne notranje zadeve, kot so med drugim denimo izdajanje osebnih dokumentov in vozniških dovoljenj ter prijava ali odjava začasnega bivališča. V prostorih na Linhartovi medtem izvajajo vse naloge s področja okolja in prostora, kmetijstva, premoženjskih pravnih zadev in zadev s področja dela MDDSZ, izvajajo overitve, izdajajo digitalna potrdila ter dopolnitve vlog. Na Linhartovi je tudi poročna dvorana.