V nadzornem svetu družbe so nadomestni nadzorniki Koler, Dimitrij Marjanovič in Štefan Belingar, ki jih je Okrožno sodišče v Ljubljani na to funkcijo imenovalo po tem, ko so s položaja odstopili Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič.

Slovenski državni holding (SDH) delničarjem predlaga, da Koler, ki je medtem postal predsednik nadzornikov, ostane v nadzornem svetu. Potem ko bi z mesta nadzornika na njihov predlog razrešili Rozmana, bi se Kolerju v nadzornem svetu pridružili Igličar, Kerin in Cerjak, izhaja iz zahteve SDH za sklic skupščine, ki jo je Telekom objavil prek spletne strani Ljubljanske borze.

Na njej bi delničarji odločali tudi o predlogu sprememb statuta in o možnosti izvedbe elektronske skupščine. SDH meni, da se bo s tem izboljšalo upravljanje družbe.

»Predlagane spremembe statuta bodo izboljšale upravljanje Telekoma, saj se uvaja mandatarski sistem oblikovanja uprave družbe v okvirjih, ki jih dopušča zakonodaja. To pomeni, da se predsedniku uprave omogoča izbira in predlaganje preostalih članov uprave in s tem lažje oblikovanje ustrezne ekipe poslovodstva družbe,« so pojasnili v SDH.

Ker je nadzorni svet pristojen in odgovoren za imenovanje uprave, je predlagana določba vsebinsko oblikovana tako, da omogoča nadzornemu svetu pravočasno izvedbo njegovih odgovornosti, torej imenovanje uprave, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, so dodali.

Ob tem so v SDH predlagali tudi, da je nadzorni svet sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj šest članov, od tega vsaj štirje člani predstavniki delničarjev in vsaj dva člana predstavnika delavcev. Nadzorni svet sestavlja šest predstavnikov delničarjev in trije predstavniki delavcev, po mnenju SDH pa bi bilo treba takšno pariteto upoštevati tudi pri dejanskem delovanju sveta. Predlaga tudi varovalke v izogib možnosti blokade.

SDH predlaga še spremembo statuta v delu, ki omogoča izvedbo elektronske skupščine. »V času vedno večje digitalizacije je primerno, da se družbi omogoči izvedbo elektronskih skupščin, tako da se ji zagotovi ustrezno podlago v statutu. Elektronska skupščina je lahko tudi eden od preventivnih ukrepov proti širjenju virusa covid-19,« so utemeljili.

Nadzorni svet poleg omenjenih sestavljata še Barbara Gorjup in Barbara Kürner Čad ter predstavniki zaposlenih Drago Kijevčanin, Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar.

SDH ima v Telekomu 4,2 odstotka in je upravljavec večinskega, 62,5-odstotnega državnega deleža v Telekomu Slovenije, skupaj torej obvladuje 66,8 odstotka družbe.