Po tem, ko je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v sredo napovedala, da bo zaradi izključevanja sindikatov iz priprave sedmega protikoronskega zakona (PKP7) in načrtovane zamrznitve minimalne plače, začela s pripravami na vse oblike sindikalnega boja, vključno s splošno stavko, so priprave na splošno stavko sprožili tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).

»Podobno kot pri pripravi prejšnjih protikoronskih zakonskih paketov vlada sindikalni strani tudi tokrat ne omogoča pravočasne vključitve v pripravo zakonskega predloga. V predsedstvu KSJS se zavedamo, da je covid-19 hudo prizadel gospodarstvo in prav je, da podjetja dobivajo krepke subvencije, vendar je hudo prizadel tudi delavce in njihove družine, zlasti tiste z najnižjimi dohodki, zato so predlogi za zamrznitev minimalne plače nespodobni in nesprejemljivi,« je povedal predsednik KSJS Branimir Štrukelj, in poudaril, da je za to, da socialnega dialoga v naši državi ni več, kriva izključno vlada, »ki niti ne skriva več, da bo spremembe uveljavljala z aroganco oblastniške moči«.

Stavko napoveduje tudi Policijski sindikat Slovenije

Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je na sredini korespondenčni seji soglasno ugotovil, da vlada krši del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Zato je sprejel sklep, da začne s pripravo stavkovnih zahtev in gradiv ter drugih aktov za izvajanje stavke.

Vlada po oceni sindikat krši drugo točko sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki govori o pripravi neodvisne primerjalne analize vrednotenja delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), na podlagi katere bi delovna mesta in nazive policistov uvrstili v višje plačne razrede.

Medtem ko analiza, ki jo je izvedla fakulteta za upravo, po oceni vlade ni pokazala, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena, pa je predsednik sindikata Rok Cvetko drugačnega mnenja. Prepričan je, da je vlada z ugotovitvenim sklepom zgolj sledila informaciji ministrstva za javno upravo, ki pa je po njegovih besedah rezultate analize interpretiralo enostransko in manipulativno, saj je analiza primerjala le zahtevnost delovnih mest. Po Cvetkovih besedah pa bi po sporazumu morali primerjati izhodiščna delovna mesta, ki so enako vrednotena.

Na PSS so na vlado in notranje ministrstvo poslali več dopisov, v katerih so zahtevali, da vlada omenjeni ugotovitveni sklep umakne, in da se analizo dopolni z ustrezno interpretacijo ali pa se naroči novo analizo. Po njihovem prepričanju bi morali pripraviti nov tarifni del h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter za policiste določiti dva plačna razreda višje izhodišče.

Sindikati prekinili pogajanja o demografskem skladu

Sindikati so pokazali mišice tudi na današnji seji pogajalske skupine ESS o nacionalnem demografskem skladu s socialnimi partnerji, na katerem so predlagali prekinitev pogajanj. Za sindikate predlagane konceptualne rešitve niso sprejemljive, vlada pa po njihovih navedbah od njih ne želi odstopiti.

Vladni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je že v DZ in čaka na začetek obravnave, predvideva, da bi demografski sklad, ki bi nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH), prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb in nadomestil dosedanje upravljavce. Tako bi na enem mestu poenotili in po pričakovanjih vlade tudi izboljšali upravljanje državnih naložb, vire od tega pa bi demografski sklad porabljal delno za tekoči transfer v pokojninsko blagajno, delno za akumulacijo sredstev tudi prek vlaganja v nove naložbe, delno pa za ukrepe dolgotrajne oskrbe in družinske politike.

Vodje sedmih reprezentativnih sindikalnih central so v današnji izjavi za javnost zapisali, da je zakonski predlog konceptualno tako problematičen, da ga ne bo mogoče ustrezno popraviti. Zato zahtevajo, da se predlog umakne iz zakonodajnega postopka, nato pa izvede celovito usklajevanje. Sindikati bodo z vladnimi stališči seznanili svoje organe, o nadaljnjih korakih pa bodo seznanili ESS, ki bo poročilo o delu pogajalske skupine obravnaval prihodnji petek.