Na ljubljanski mestni občini načrtujejo, da bodo v letošnjem letu na različnih lokacijah v mestu zasadili skupno okoli 600 novih dreves. Kot so sporočili z občine, so jih 140 zasadili že spomladi, do konca leta pa jih nameravajo še nekaj več kot 460.

Lipe, gabri in črne jelše

V zadnjem času so med drugim na novo zasadili drevesa ob Langusovi in Rakuševi ulici ter ob Cesti IX v Rožni dolini. Dve novi drevesi že rasteta tudi na osrednji ljubljanski tržnici, kjer so na Vodnikovem trgu zasadili lipo in gledičevko. Eno drevo so umestili med tamkajšnji ocvirkomat in avtomat Lekarne Ljubljana, drugo pa nedaleč od območja, kjer na tržnici običajno prodajajo sadike. »V drevoredih, parkih, ob Poti spominov in tovarištva ter drugod nadomeščamo drevesa, ki smo jih morali odstraniti, ker so bila suha, poškodovana ali kako drugače nevarna. Številna drevesa dodatno zasajamo tudi v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin,« so pojasnili na občini.

Tako so v Langusovi ulici delavci že zasadili nov drevored, ki ga sestavlja 35 novih dreves, med njimi ginko, lipovec, hrast, češnja, jesen in hruška. Z novimi drevesi so na občini nadomestili prejšnjo zasaditev, za katero so pred leti samoiniciativno poskrbeli občani. Zdaj so na občini pri izbiri drevesnih vrst upoštevali predvsem velikost nadzemnega prostora, ki je na območju ponekod omejena, ter pestrost in odpornost vrst. Rakuševo ulico medtem po novem krasi šestnajst lip, Cesto IX v Rožni dolini pa dvanajst stebrastih gabrov. Na pobudo Društva zelenih nadzornikov so na Cesti dveh cesarjev zasadili še dvanajst črnih jelš.

Drevesa tudi ob Celovško cesto

Pobuda Zelenih nadzornikov ni edina, saj na občino meščani pogosto naslavljajo želje in predloge, kje naj delavci še zasadijo nova dreves. »Vseh žal ne moremo uresničiti, trudimo pa se, da bi Ljubljano čim bolj ozelenili,« pravijo na občin.

Še letos naj bi tako ob Poti spominov in tovarištva ter na nekaterih drugih lokacijah odstranjena drevesa nadomestili z novimi, v načrtu pa imajo tudi zasaditev petdesetih lip ob Celovški cesti ter 52 dreves vrst lipovec in gaber ob Zadobrovški cesti. V občinskih načrtih je tudi 47 novih dreves ob Poti Rdečega križa in 90 dreves ob Poti za Brdom. Za obe lokaciji so na občini izbrali vrste ginko, ambrovec in hrast.