Na nekdanjem rudniškem območju na Gvidu je v minulih štirideset in več letih zrasla vrsta različnih objektov. Vrtne lope, vikendi, garaže, celo stanovanjske hiše. Nekateri so tukaj opravljali pridobitno dejavnost, kot so barvanje avtomobilov, shramba čolnov, prikolic in avtodomov, avtoodpad, odpad različnih surovin, drugi celo stanovali. Vsem je skupno, da gre za črne gradnje brez ustreznih dovoljenj. Ko je občina postala lastnik zemljišč, se je odločila za prostorsko preureditev. Zemljišča želi najprej vrniti v prvotno stanje, nato pa jih ustrezno urediti in občanom ponuditi za kvalitetno bivanje. Kaj natančneje naj bi tu po novem zraslo, se še ne ve in tudi občina ne daje konkretnejših informacij.

Zaradi prostorskih načrtov je občina že pred časom najemnike pozvala k odstranitvi objektov in premičnin in prvotni rok za njihovo odstranitev vmes tudi podaljšala. Z začetkom novembra pa so sporočili, da se nepreklicno lotevajo urejanja zemljišča in da bodo objekti, ki jih ne bodo odstranili najemniki sami, porušeni s strani izvajalca, stroški pa breme najemnikov.

Te dni je na zemljiščih veliko nejevolje in grenkobe. Poleg najemnikov parcel, ki odstranjujejo na črno postavljene objekte, imetnikov prikolic, avtodomov in čolnov se je odstranjevanja lotil tudi izvajalec, ki ga je najela občina.

Pod zemljo ali proč?

Poleg glasnih kritik, ki letijo na občinsko vodstvo, pa najemnike skrbi tudi, da odpadkov ne odvažajo pravilno. Pravijo, da podjetje AMG Nemec ruševine odvaža le delno. Del naj bi se jih po navedbah zakopalo v zemljo in zasulo. Pri tem izpostavljajo, da so med porušenim materialom tudi salonitne plošče iz azbesta. »Občina Trbovlje ima z izvajalcem podpisano pogodbo za rušitev in odstranjevanje materiala na območju Gvida. Izvajalec ve, da je treba odpadke, ki nastanejo pri rušenju in odstranjevanju materiala, odlagati na registrirano deponijo. Po naših podatkih jih izvajalec zgolj začasno zbira na robu območja in jih bo v prihodnje tudi odstranil,« so se na očitke najemnikov odzvali na Občini Trbovlje. Ni pa znano, kdaj in kam bodo odstranili začasno odložene odpadke podrtih objektov na Gvidu.