Z zaposlenimi, s katerimi je skozi desetletja ustvarila prepoznavne blagovne znamke, ki so danes uveljavljene na več kot 30 evropskih in drugih tržiščih, tako na mejnikih zgodovine praznuje obletnico, s katero se lahko pohvalijo le redka slovenska podjetja.

Uspehi in nenehna rast

JUB sodi med najbolj internacionalizirana slovenska podjetja in je eden vodilnih proizvajalcev barv in ometov v jugovzhodni Evropi. V zadnjih nekaj desetletjih beleži nenehno rast, uspehe pa gre pripisati pravim razvojnim odločitvam, širitvi proizvodnje in obsežnim izvoznim aktivnostim na mednarodnih tržiščih, kjer ustvari več kot 70 odstotkov letnih prihodkov. Primarna naloga, ki ji sledijo v podjetju, je prepoznavanje potreb kupcev, da bi jim lahko zagotavljali kar najboljšo uporabniško izkušnjo pri ustvarjanju barvitih, varnih, zdravih in sodobnih energijsko varčnih bivanjskih prostorov.

Na trgu se ponašajo z lastnimi močnimi blagovnimi znamkami, nosilkami številnih priznanj in certifikatov kakovosti, ki ustrezajo vsem evropskim standardom in tehničnim zahtevam, saj s svojimi odličnimi lastnostmi zagotavljajo manjšo obremenitev za okolje in pripomorejo k racionalni rabi energije v objektih. Z njimi so njihovi izdelki vpeti ne le v zelena javna naročila, pač pa tudi v trajnostno gradnjo novih in sanacijo energijsko potratnih bivalnih, javnih in poslovnih objektov doma in na tujem.

Za razvoj skrbijo izkušeni strokovnjaki

Sedež podjetja je že od leta 1875 v Dolu pri Ljubljani, kjer ima tudi svoje proizvodne kapacitete. Na isti lokaciji je JUB pred desetletjem zgradil sodobni Tehnološko razvojni center, kjer v okviru JUB Akademije veliko pozornosti namenja strokovnemu izobraževanju in usposabljanju partnerjev, izvajalcev ter drugih deležnikov, s katerimi išče sinergije na področjih trajnostne gradnje. Za razvoj okolju in uporabnikom prijaznih energijsko varčnih izdelkov skrbijo izkušeni strokovnjaki, na kar so v podjetju še posebej ponosni. Načela trajnostnega razvoja s posluhom za najbolj ranljive skupine v družbi nadgrajujejo s podporo številnim humanitarnim projektom, pa tudi z odgovornostjo do svojega lokalnega okolja in bližnjih prebivalcev.

Pri preskrbi s surovinami JUB sodeluje s preverjenimi lokalnimi dobavitelji in izkazuje svojo strateško usmeritev k zmanjševanju obremenjevanja okolja. V proizvodnih procesih si prizadeva za samooskrbo z energijo, pri uporabi surovin, ki so proizvedene na okolju prijazen način, pa sledi načelom krožnega gospodarstva.

V podjetju zaposleni se zavedajo, da prihodnost prinaša vedno nove izzive, ki v konkurenčnem okolju zahtevajo takojšen odziv na potrebe in pričakovanja potrošnikov z novimi, vedno bolj izpopolnjenimi izdelki in storitvami.

Jubove ugledne in priznane blagovne znamke, kot so JUPOL, JUBIN ali JUBIZOL, bodo tako tudi v naslednjih letih razveseljevale številne slovenske uporabnike, ki izdelke cenijo zaradi njihovih lastnosti, saj jim ponujajo odlične sistemske rešitve za udobno in zdravo bivanje. In prav zaupanje, ki ga s svojimi kupci in partnerji JUB ves čas skrbno nadgrajuje, je zaposlenim v podjetju najboljša popotnica za letošnje praznovanje. (ktm)