Aktivnosti v okviru projekta Pot miru – dediščina prve svetovne vojne so raziskovalce med drugim pripeljale do imen 22 vojakov, ki so bili med prvo svetovno vojno pokopani na vojaškem pokopališču v Hotedršici v občini Logatec. Renata Gutnik, ki na logaški občini skrbi za kulturno dediščino, je razložila, da so že leta 2015 pripravili okroglo mizo in določili aktivnosti za izvedbo osvetlitve prve svetovne vojne na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno. Najprej je bilo treba opraviti obsežno raziskavo. Ker se nihče od strokovnjakov ni javil na poziv logaške občine, so se raziskovanja lotili občinski uradniki.

Po treh letih zbiranja gradiv in navezovanja stikov so spoznali ljudi iz fundacije Pot miru, ki se ukvarja z dediščino prve svetovne vojne v Posočju. »Ker so vedeli, da nam je v velikem interesu priti tudi do imen padlih ter na območju občine Logatec pokopanih tujih vojakov, so to informacijo posredovali ekipi dr. Petre Svoljšak, ki je v arhivu na Dunaju našla zapis z imeni 22 oseb, ki so bile do 27. februarja 1917 pokopane na vojaškem pokopališču v Hotedršici,« je razložila Renata Gutnik. Za vpogled v matične mrliške knjige so zaprosili tudi na upravni enoti Logatec in ugotovili, da sta tam dve zapisani imeni drugačni od zapisa v dunajskem arhivu. S tem podatkom si bodo lahko pomagali pri nadaljnjem raziskovanju.

Čaka jih še veliko raziskovanja

Kot pravi Renata Gutnik, je teh 22 imen verjetno zgolj polovica pokopanih na tem pokopališču. »Med prvo svetovno vojno so tuje vojake pokopavali ne samo na eni, ampak na petih lokacijah. Dve od teh sta sicer civilni pokopališči, ki ju uporabljamo še danes,« je pojasnila in razložila, da naj bi bilo samo na enem od teh dveh 288 pripadnikov tujih vojsk, medtem ko so jih na območju, kjer je bila vojaška bolnišnica, pokopavali tudi po deset hkrati. Zato jih čaka še veliko raziskovanja, če bodo hoteli najti vsa imena.

Projekt Pot miru – dediščina prve svetovne vojne je sicer povezal nova območja dediščine soške fronte, in sicer Cerkljansko, Idrijsko, Logaško, Vipavsko dolino, del Goriške in Gorenjske. Tako je več občin začelo soško fronto povezovati z njenim zaledjem. Pripravili so več izobraževanj in predstavitve dediščine soške fronte in njenega zaledja za mlade, priredili pa so tudi dve celodnevni ekskurziji za turistične ponudnike in vodnike. Kot pravi Renata Gutnik, bodo v občini Logatec prirejali osnovno izobraževanje za turistične vodnike, v okviru projekta pa so v občini Logatec postaviti tudi tri informativno-izobraževalne table, za katerih vsebino je poskrbela občina. aro